Jaargang 31 (2011)
Nummer: 3
Artikel: 259

Pictogram

DT-31-3-259.pdf 842.57 KB 207 downloads

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten ...

Samenvatting

Een eerder uitgevoerde ongecontroleerde studie liet een groot positief
effect
(gemiddelde d > 1.0) zien van een online behandeling van getraumatiseerde,
seksueel misbruikte adolescenten. Echter, in het betreffende onderzoek
had het overgrote deel van de potentiële deelnemers (90 %) zich teruggetrokken
voordat de behandeling was begonnen (De Haas et al., 2009).
De verklaring hiervoor werd gezocht in het feit dat de aanmelders persoonsgegevens
moesten prijsgeven en dat zij toestemming van hun ouders moesten
verkrijgen. In het onderzoek dat onderwerp is van dit artikel, is de behandeling
opnieuw onderzocht, maar nu op gecontroleerde wijze, met behulp
van een within-controlled design. Alle deelnemers ondergingen een acht
weken
durende attention-placebo controleperiode die werd gevolgd door een
acht weken durende behandelperiode. Er werden diverse maatregelen
genomen
om de pre-treatment withdrawal te verminderen. Dat lukte ten dele.
De voortijdige terugtrekking bleef nog steeds hoog (77 %). Maar de drop-out
tijdens de behandeling was laag (4 van de 24 deelnemers), en de verbeteringen
tijdens de behandelingen waren significant groter dan tijdens de
attention-placebo baseline-controleperiode. De gemiddelde netto effectgrootte
(verschil behandeling met controleperiode) was groot (d > 1.5). De vooruitgang
bleek grotendeels gehandhaafd gedurende de follow-upperiode van
een jaar.

Conclusie: bij het behandelen van kwetsbare groepen jongeren moeten
zorgverleners rekening houden met relatief veel afvallers voordat de behandeling
start, maar er zijn maatregelen mogelijk om het aantal afvallers
in positieve zin te beïnvloeden. In de discussie worden deze besproken, en
de dilemma’s die zij met zich meebrengen. Het verschaffen van volledige
anonimiteit is niet de oplossing, daar dit niet strookt met de verantwoordelijkheden
die de zorgverlener heeft ten aanzien van cliënt en maatschappij
en daar het zinvol onderzoek bemoeilijkt.

Referenties

Appelo-Wichers, M., Appelo, M. & Bos, E. (2008). Rationele rehabilitatie bij jongeren met emotieregulatieproblematie: Een pilotstudie. Kind en Adolescent Praktijk, 7(3), 102-110.

Arrindell, W. A. & Ettema, J. H. M. (2003). SCL-90: Herziene handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bakker, F., Graaf, H. de, Haas, S. de, Kedde, H., Kruijer, H. & Wijsen, C. (2009). Seksuele gezondheid in Nederland 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

Beardslee, W. R. (2002). When a parent is depressed: Protecting the children and strengthening the family. New York: Little Brown & Comp.

Bowman, K. (2008). The challenges of studying childhood sexual abuse among adolescent mothers. Family and Community Health, 31, S15-S23.

Bradley, R.G. & Follingstad, D. R. (2001). Utilizing disclosure in the treatment of the sequelae of childhood sexual abuse: A theoretical and empirical review. Clinical Psychology Review, 21(1), 1-32.

Brom, D. & Kleber, R.J. (1985). De Schokverwerkingslijst. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 40, 164-168.

Childress, C.A. (2000). Ethical issues in providing online psychotherapeutic interventions. Journal of Medical Internet Research, 2(1), E5.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, nj: Erlbaum.

Crits-Christoph, P., Gallop, R., Temes, C.M., Woody, G., Ball, S. A., Martino, S. et al. (2009). The alliance in motivational enhancement therapy and counseling as usual for substance use problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6), 1125-1135.

Cuijpers, P., Marks, I. M., Straten, A. van, Cavanagh, K., Gega, L. & Andersson, G. (2009). Computer-aided psychotherapy for anxiety disorders: A meta-analytic review. Cognitive Behaviour Therapy, 38(2), 66-82.

Duncan, B. L., Miller, S. D. & Sparks, J. (2004). The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome informed therapy. San Francisco: Jossey Bass.

Emmerik, A.A. van, Kamphuis, J. H. & Emmelkamp, P.M. (2008). Treating acute stress disorder and posttraumatic stress disorder with cognitive behavioral therapy or structured writing therapy: A randomized controlled trial. Psychotherapy & Psychosomatics, 77(2), 93-100.

Everstine, D. S. & Everstine, L. E. (1989). Sexual trauma in children and adolescents. New York: Brunner/Mazel.

Geluda, K., Buarque Bisaglia, J., Moreira, V., Motta Maldonado, B., Jla Cunha, A. & Trajman, A. (2005). Third-party informed consent in research with adolescents: The good, the bad and the ugly. Social Science and Medicine, 61(5), 985-988.

Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J. & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25ste: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.

Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J. & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25ste. Utrecht: Rutgers Nisso Groep & Soa Aids Nederland.

Haas, S. de, Höing, M., Schrieken, B., Tsagana, A., Wijnker, C., Michels, C., Kuyper, A. & Lange, A. (2009). Behandeling via het internet voor jeugdige slachtoffers van seksueel geweld: Een pilotstudie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(64), 981-997.

Jacobson, N.S. & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(1), 12-19.

Joiner, T. E. Jr., Steer, R.A., Brown, G., Beck, A. T., Pettit, J.W. & Rudd, M. D. (2003). Worst-point suicidal plans: A dimension of suicidality predictive of past suicide attempts and eventual death by suicide. Behaviour Research and Therapy, 41(12), 1469-1480.

Jungbluth, N. J. & Shirk, S. R. (2009). Therapist strategies for building involvement in cognitive-behavioral therapy for adolescent depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6), 1179-1184.

Kleber, R.J. & Brom, D. (1986). Traumatische ervaringen, gevolgen en verwerking. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Knaevelsrud, C. & Maercker, A. (2007). Internet-based treatment for ptsd reduces distress and facilitates the development of a strong therapeutic alliance: A randomized controlled clinical trial. BMC Psychiatry, 7, 13.

Lange, A. (2004). Vragenlijst seksuele trauma’s in het verleden: vst-v: Een anamnestisch instrument voor onderzoek en praktijk: Handleiding en verantwoording. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lange, A. & Bakuwel, B. (1991). Seksueel misbruik van jongens: Een literatuuroverzicht. Directieve Therapie, 11 (1), 19-42.

Lange, A., Beurs, E. de, Dolan, C., Lachnit, T., Sjollema, S. & Hanewald, G. (1999). Long-term effects of childhood sexual abuse: Objective and subjective characteristics of the abuse and psychopathology in later life. Journal of Nervous and Mental Disease, 187(3), 150-158.

Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Ven, J.P. van de, Schrieken, B. & Emmelkamp, P.M. (2003). Interapy: A controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic stress through the internet. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(5), 901-909.

Lange, A., Schrieken, B., Blankers, M., Ven, J. P. van de & Slot, M. (2000). Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (gl); een hulpmiddel bij het signaleren van een verhoogde kans op psychosen. Directieve Therapie, 20(2), 162-173.

Lange, A., Ven, J. P. van de, Schrieken, B. & Schoutrop, M. J. A. (2002). Interapy: A model for therapeutic writing through the internet. In: S. J. Lepore & J. M. Smith (Eds.), The writing cure: How expressive writing promotes health and emotional well being. Washington, dc: American Psychiatric Association.

Lothen-Kline, C., Howard, D. E., Hamburger, E. K., Worrell, K. D. & Boekeloo, B. O. (2003). Truth and consequences: Ethics, confidentiality, and disclosure in adolescent longitudinal prevention research. Journal of Adolescent Health, 33(5), 385-394.

Melief, W., Verkuyl, L. & Flikweert, M. (2000). Services available in the Netherlands for young persons who have experienced sexual abuse and sexual violence: National report for the Netherlands Daphne project. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Moyers, T. B., Martin, T., Houck, J. M., Christopher, P.J. & Tonigan, J. S. (2009). From in-session behaviors to drinking outcomes: A causal chain for motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6), 1113-1124.

Nijenhuis, E. R., Spinhoven, P., Dyck, R. van, Hart, O. van der & Vanderlinden, J. (1998). Psychometric characteristics of the somatoform dissociation questionnaire: A replication study. Psychotherapy & Psychosomatics, 67(1), 17-23.

Olds, R. S. (2003). Informed-consent issues with adolescent health behavior research. American Journal of Health Behavior, 27 Suppl 3, S248-263.

Oord, S. van der, Lucassen, S., Emmerik, A. A. P. van & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Treatment of post-traumatic stress disorder in children using cognitive behavioural writing therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy, 17(3), 240-249.

Palmqvist, B., Carlbring, P. & Andersson, G. (2007). Internet-delivered treatments with or without therapist input: Does the therapist factor have implications for efficacy and cost? Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 7(3), 291-297.

Peter, J., Valkenburg, P. M. & Schouten, A. P. (2006). Characteristics and motives of adolescents talking with strangers on the internet. Cyberpsycholy & Behavior, 9(5), 526-530.

Raguesea, A. (2005). Suggestions for the ethical practice of online psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 40(1-2), 94-102.

Resick, P. A., Nishith, P., Weaver, T. L., Astin, M. C. & Feuer, C. A. (2002). A comparison of cognitive-processing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(4), 867-879.

Sansone, R. A., Wiederman, M.W. & Sansone, L. A. (1998). The Self-Harm Inventory (shi): Development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 54(7), 973-983.

Smith, D. C., Boel-Studt, S. & Cleeland, L. (2009). Parental consent in adolescent substance abuse treatment outcome studies. Journal of Substance Abuse Treatment, 37(3), 298-306.

Smitten, M. H. ter, Smeets, R. M. & Brink, W. van den (1998). Composite International Diagnostic Interview (cidi), Basis versie 2.1. Amsterdam: who-cidi Training en Referentie Centrum voor het Nederlands taalgebied, Psychiatrisch Centrum amc.

Tempe, J. de & Caljé-Ong, C. (2008). Een ongemakkelijke verhouding? Kinder- en systeemtherapeuten en gezondheidsrecht bij gescheiden gezinnen (deel 2). Systeemtherapie, 20(2)2, 64-75.

Vanheusden, K. (2008). Mental health problems and barriers to service use in Dutch young adults (doctoral thesis). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Wagner, B., Knaevelsrud, C. & Maercker, A. (2006). Internet-based cognitive- behavioral therapy for complicated grief: A randomized controlled trial. Death Studies, 30(5), 429-453.

Pictogram

DT-31-3-259.pdf 842.57 KB 207 downloads

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten ...