Jaargang 30 (2010)
Nummer: 2
Artikel: 136

Referenties

Bruinsma, J. (2010). Met mevrouw Jansen op de bank bij de psychiater. De Volkskrant, 26 maart 2010.

Dirkx. J. & Heuves, W. (red.) (2008). Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom.

Dirkx. J. & Heuves, W. (2008). Hysterie. In J. Dirkx & W. Heuves (red.), Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom.

Luymes, M. (2008). Hysterie interpersoonlijk bekeken. Een behandelingsgeschiedenis gezien vanuit de hedendaagse theorievorming rond het begrip hysterie. In J. Dirkx & W. Heuves (red.), Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom.

Ploem, M.C. & Terwiel, J. (2010). Experimentele behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154, 140-142.