Jaargang 30 (2010)
Nummer: 1
Artikel: 17

Pictogram

DT-30-1-17.pdf 548.68 KB 327 downloads

Boulimie online overwinnen ...

Samenvatting

Eerder presenteerden Renteria-Agirre en Lange in Directieve therapie een Interapy-protocol voor de online behandeling van bulimia nervosa. Dit artikel beschrijft een gecontroleerd onderzoek waarin de effecten van deze online behandeling worden vergeleken met die van zelfhulp en een wachtlijst. De resultaten zijn positief. Online cognitieve gedragstherapie bleek effectiever in het reduceren van boulimische klachten dan zowel de wachtlijst als de meer actieve zelfhulpconditie. Ook de gevonden herstelpercentages, een hoge tevredenheid van de deelnemers met de internetbehandeling en de stabiliteit van de effecten waren bemoedigend.

Summary

Previously, Renteria-Agirre and Lange presented a protocol for the online treatment of bulimia nervosa. This article presents a controlled trial of this treatment, in which the effects of the treatment are compared with those of pure self-help and a waiting-list. The results are positive. Compared to the waiting list and pure self-help, online CBT was more effective in reducing bulimic symptoms. Remission rates, high client satisfaction with the internet treatment and the maintenance of the effects were encouraging.

Referenties

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th edition, Text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association.

Andersson, G., & Cuijpers, P. (2009). Internet-based and other computerized psychological treatments for adult depression: a meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 38(4), 196-205.

Beurs, E. de, Dyck, R. van, Marquenie, L.A., Lange, A., & Blonk, R.W.B. (2001). De DASS; een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53.

Blaauw, E., & Kerkhof, A.J.F.M. (1999). Suïcides in detentie. Den Haag: Elsevier.

CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg & Trimbos-instituut (2006). Multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen. Utrecht: CBO/Trimbos-instituut.

Claes, L., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (2001). Self-injurious behaviours in eating-disordered patients. Eating Behaviours, 2(3), 263-272.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Collins, K.A., Westra, H.A., Dozois, D.J., & Burns, D.D. (2004). Gaps in accessing treatment for anxiety and depression: challenges for the delivery of care. Clinical Psychology Review, 24(5), 583-616.

Crow, S., Mussell, M.P., Peterson, C., Knopke, A., & Mitchell, J. (1999). Prior treatment received by patients with bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 25(1), 39-44.

Cuijpers, P., Marks, I.M., Straten, A. van, Cavanagh, K., Gega, L., & Andersson, G. (2009). Computer-Aided Psychotherapy for Anxiety Disorders: A Meta-Analytic Review. Cognitive Behaviour Therapy, 38(2), 66-82.

Fairburn, C.G., & Beglin, S.J. (1994). Assessment of eating disorders: interview or self-report questionnaire? International Journal of Eating Disorders, 16(4), 363-370.

Fairburn, C.G., & Harrison, P.J. (2003). Eating disorders. The Lancet, 361(9355), 407-416.

Fairburn, C.G., Peveler, R.C., Jones, R., Hope, R.A., & Doll, H.A. (1993). Predictors of 12-month outcome in bulimia nervosa and the influence of attitudes to shape and weight. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(4), 696-698.

Fernández-Aranda, F., Núñez, A., Martínez, C., Krug, I., Cappozzo, M., Carrard, I., Rouget, P., Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Penelo, E., Santamaría, J., & Lam, T. (2009). Internet-based cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa: a controlled study. CyberPsychology and Behavior, 12(1), 37-41.

Heeringen, C. van, & Kerkhof, A.J.F.M. (red.) (2000). Behandelstrategieën bij suïcidaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hoek, H.W., & Hoeken, D. van (2003). Review of the prevalence and incidence of eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 34(4), 383-396.

Hutschemaekers, G.J.M. (2009). Wetten in de weg en praktische bezwaren: inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Jacobson, N.S. & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(1), 12-19.

Joiner, T.E., Steer, R.A., Brown, G., Beck, A.T., Pettit, J.W., & Rudd, M.D. (2003). Worst-point suicidal plans: a dimension of suicidality predictive of past suicide attempts and eventual death by suicide. Behavioural Research and Therapy, 41(2), 1469-1480.

Lange, A., Schrieken, B., Blankers, M., Ven, J-P. van de, & Slot, M. (2000). Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (GL); een hulpmiddel bij het signaleren van een verhoogde kans op psychosen. Directieve Therapie, 20(2), 162-173.

Lange, A., Schrieken, B., Scheijde, R., Broeksteeg, J., Ruwaard, J., Schrijver, M., Mehra. S., Ven, J-P. van de, & Emmelkamp, P. (2005). Interapy: diagnostiek en geprotocolleerde behandeling van welomschreven stoornissen via internet. Tijdschrift voor Pyschotherapie, 31(5), 355-376.

LaVange, L.M. & Koch, G.G. (2006). Rank score tests. Circulation, 114(23), 2528-2533.

Ljotsson, B., Lundin, C., Mitsell, K., Carlbring, P., Ramklint, M., & Ghaderi, A. (2007). Remote treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: A randomized trial of internet-assisted cognitive behavioural therapy. Behaviour Research and Therapy, 45(4), 649-661.

Lundgren, J.D., Danoff-Burg, S., & Anderson, D.A. (2004). Cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa: An empirical analysis of clinical significance. International Journal of Eating Disorders, 35(3), 262-274.

Mitchell, J.E., Agras, S., & Wonderlich, S. (2007). Treatment of bulimia nervosa: Where are we and where are we going? The
International Journal of Eating Disorders, 40(2), 95-101.

Nauta, H., Hospers, H., Kok, G., & Jansen, A. (2000). A comparison between a cognitive and behavioral treatment for obese binge eaters and obese non-binge-eaters. Behavior Therapy, 31, 441-461.

Noordenbos, G., & Seubring, A. (2005). Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 2, 140-153.

Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, P., Dyck, R. van, Hart, O. van der, & Vanderlinden, J. (1997). The development of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-5) as a screening instrument for dissociative disorders. Acta Psychiatrica, 96(5), 311-318.

Palmqvist, B., Carlbring, P., & Andersson, G. (2007). Internet-delivered treatments with or without therapist input: Does the therapist factor have implications for efficacy and cost? Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 7(3), 291-297.

Probst, M., Coppenolle, H. van, & Vandereycken, W. (1998). De lichaamsattitudevragenlijst: validering en normering. In: J. Simons (red.), Actuele Themata uit de psychomotorische therapie (pp. 79-90). Leuven: Acco.

Renteria-Agirre, A., & Lange, A. (2009). Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet. Directieve Therapie, 29(1), 26-47.

Roth, A., & Fonagy, P. (2005). What works for whom? A critical review of psychotherapy research
(2nd ed.). New York: Guilford Press.

Sansone, R.A., Wiederman, M.W., & Sansone, L.A. (1998). The Self-Harm Inventory (SHI): development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality. Journal of Clinical Psychology, 54, 973-983.

Shafran, R., Clark, D.M., Fairburn, C.G., Arntz, A., Barlow, D.H., Ehlers, A., Freeston, M., Garety, P.A., Hollon, S.D., Ost, L.G., Salkovskis, P.M., Williams, J.M.G., & Wilson, G.T. (2009). Mind the gap: Improving the dissemination of CBT. Behaviour Research and Therapy, 47(11), 902-909.

Thompson, B. (2005). Error Rates. In: B.S. Everitt & D.C. Howell (eds.), Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, Vol. 2 (pp. 547-549). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Vanderlinden, J. (1996). De Dissociation Questionnaire (DIS-Q). Gedragstherapie, 29(1), 49-54.

Vanderlinden, J. (2002). Boulimie en eetbuien overwinnen. Een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener. Tielt: Lannoo.

Pictogram

DT-30-1-17.pdf 548.68 KB 327 downloads

Boulimie online overwinnen ...