Jaargang 29 (2009)
Nummer: 1
Artikel: 62

Icoon

DT-29-1-62.pdf 467.77 KB 233 downloads

Notities uit de praktijk ...

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de ultrakorte behandeling van een vrouw met chronische paniekstoornis met agorafobie, die voor haar klachten in het verleden vele jaren in behandeling was geweest. De huidige behandeling bestond uit exposure, maar de motiveringstechnieken en de impactvergrotende factoren hebben waarschijnlijk in sterke mate bijgedragen aan het resultaat.

Summary

The article describes the extremely short treatment of a woman suffering from chronic panic attacks with severe agoraphobia, who had been treated previously for many years. The present treatment comprised exposure, but the motivating techniques and impact enhancing approach did probably contribute heavily to the outcome.

Referenties

Arrindell, W., Ettema, H., Groenman, N., Brook, F., Jansen, I., Slaets, J., Hekster, G., Derksen, J., Ende, J. van der, Land, Hofman, & K., & Dost, S. (2003). De groeiende inbedding van de Nederlandse SCL-90-R. De Psycholoog, 38(11), 576-582.

Hout, M. van den (1996). Exposure: hoe en waarom het werkt. Directieve Therapie, 16(4), 308-315.

Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Lange, A., Ruwaard, J., Schrieken, B., Broeksteeg, J., Tienhoven, S. van, Jager, J., & Emmelkamp, P. (2007). Geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie van klinische en subklinische paniekstoornis, via het internet: de behandeling en de resultaten van een gecontroleerde gerandomiseerde trial. Directieve Therapie, 27(2), 73-105.

Talmon, M. (1990). Single Session Therapy: Maximizing the Effect of the First (and Often Only) Therapeutic Encounter. New York: Jossey Bass.

Velden, K. van der, & Dijck, R. van (1977). Motiveringstechnieken. In: K. van der Velden et al., Directieve therapie. Vol 1. Deventer: Van Loghum Slaterus (Hoofdstuk 27, subparagraaf 27.2.5).

Icoon

DT-29-1-62.pdf 467.77 KB 233 downloads

Notities uit de praktijk ...