Jaargang 29 (2009)
Nummer: 1
Artikel: 26

Pictogram

DT-29-1-26.pdf 535.14 KB 344 downloads

Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet ...

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het protocol van een cognitieve gedragstherapie voor bulimia nervosa die volledig via internet wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat uit interventies zoals psycho-educatie, registratie, een op maat gemaakt zelfcontroleprogramma, het uitdagen van negatieve gedachten, technieken ter verbetering van lichaams- en zelfbeeld en technieken voor terugvalpreventie. De behandeling combineert cognitieve gedragstherapie met een aantal motiverende en impactverhogende facetten van de directieve therapie. De verschillende onderdelen van het protocol worden in dit artikel geïllustreerd door middel van voorbeelden van cliënten. In de bespreking gaan we in op verschillen en overeenkomsten van deze online behandeling met de face-to-face cognitieve gedragstherapieën voor bulimia nervosa. De resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie (n = 105) met dit protocol worden niet in detail gegeven, maar wel kort aangestipt. De resultaten wijzen uit dat de effecten van de behandeling groot zijn in vergelijking met een zelfhulpgroep en een wachtlijstgroep (Ruwaard et al., in voorbereiding).

Summary

This article describes the protocol of a cognitive behavioral treatment of bulimia nervosa, which is fully administered through the internet. The treatment comprises interventions including psycho-education, monitoring, a self-control program that is tailored to the client’s need, challenging dysfunctional negative thinking, enhancing body-attitudes and prevention of relapse. The treatment combines CBT with aspects of directive therapy aimed at enhancement of impact and motivation. The different modules of the protocol are illustrated by examples of clients. The discussion focusses on the differences and similarities of this online treatment and the face-to-face cognitive behavioral therapies for bulimia nervosa. The results of a randomized controlled trial (n = 105) with this protocol are not given in detail but only briefly touched upon. These results demonstrate that the effects of the treatment are large in comparison to a self-help group and a waiting-list control group (Ruwaard et al., in preparation).

Referenties

Agras, W.S., Schneider, J.A., Arnow, B., Raeburn, S.D., & Telch, C.F. (1989). Cognitive-behavioral therapy with and without exposure plus response prevention in treatment of bulimia nervosa: A reply to Leitenberg and Rosen. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(6), 778-779.

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV-TR. Washington DC: American Psychiatric Association.

Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., & Lindefors, N. (2007). Effects of Internet-delivered cognitive behaviour therapy for anxiety and mood disorders. Review Series: Psychiatry 9, 9-14.

Broeke, E. ten, Schurink, G., Jongh, A. de, & Korrelboom, K. (2003). Gedragsexperimenten in cognitieve gedragstherapie: een stapsgewijze beschrijving. Gedragstherapie, 36(1), 5-18.

Carrard, I., Rouget, P., Fernández-Aranda, F., Volkart, A.-C., Damoiseau, M., & Lam, T. (2006). Evaluation and deployment of evidence based patient self-management support program for bulimia nervosa. International Journal of Medical Informatics, 75, 101-109.

Cooper, M.J. (2005). Cognitive theory in anorexia nervosa and bulimia nervosa: Progress, development and future directions. Clinical Psychology Review, 25(4), 511-531.

Erickson, M.H. (1954). Pseudo-orientation in time as a hypnotic procedure. Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, Vol. 2 (p. 261-283).

Fairburn, C.G. (1995). Overcoming Binge Eating, New York: Guilford Publications.

Fairburn, C.G., Agras, W.S., Walsh, B.T., Wilson, G.T., & Stice, E. (2004). Prediction of Outcome in Bulimia Nervosa by Early Change in Treatment. American Journal of Psychiatry, 161, 2322-2324.

Fairburn, C.G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a ‘transdiagnostic’ theory and treatment. Behaviour Research and Therapy, 41, 509-528.

Fernández-Aranda, F., Núñez, A., Martínez, C., Krug, I., Cappozzo, M., Carrard, I., Rouget, P., Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Penelo, E., Santamaría, J., & Lam, T. (2009). Internet-based cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa: a controlled study. CyberPsychology & Behavior, 12(1), 37-41.

Ghaderi, A. & Anderson, G. (1999). Meta-analysis of CBT for Bulimia Nervosa: Investigating the effects using DSM-III-R and DSM-IV criteria. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 28, 79-87.

Hoek, H.W. & Hoeken, D. van. (2003). Review of the prevalence and incidence of eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 34, 383-396.

Hoek, H.W. & Hoeken, D. van (2008). Epidemiologie. In: W. Vandereycken en G. Noordenbos (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom (hoofdstuk 2).

Hoek, H.W. & Vandereycken, W. (2008). Een kwarteeuw onderzoek en behandeling van eetstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, Jubileumnummer, 85-89.

Jansen, A. (1993). Bulimia nervosa effectief behandelen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Jansen, A. (1998). Lichaamsbeeldtherapie. In: A. Jansen & A. Meijboom (red.), Behandelingsstrategieën bij bulimia nervosa (pp. 72-83). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum/Cure & Care Development.

Jansen, A., & Meijboom, A. (1997). Cue exposure voor mensen met eetbuien: meer protocol. Directieve Therapie, 17(3), 209-229.

Key, A., George, C.L., Beattie, D., Stammers, K., Lacey, H., & Waller, G. (2002). Body image treatment within an inpatient program for anorexia nervosa: The role of mirror exposure in the desensitization process. International Journal of Eating Disorders, 31, 185-190.

Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho.

Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Lange, A., Richard, R., Gest, A., Vries, M. de, & Lodder, L. (1998). The effects of positive self-instruction; A controlled trial. Cognitive Therapy and Research, 22(3), 225-236.

Lange, A., Richard, R., Kiestra, J., & Oostendorp, E. van (1997). Cognitive treatment through positive self-verbalization; A multiple case study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 161-171.

Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Ven, J-P. van de, Schrieken, B., & Emmelkamp, P.M.G. (2003). Interapy: A controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic stress through the Internet. Journal of Consulting Psychology, 71, 901-909.

Lange, A., Ruwaard, J., Schrieken, B., Broeksteeg, J., Tienhoven, S. van, Jager, J., & Emmelkamp, P. (2007). Geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie van klinische en subklinische paniekstoornis, via het Internet: de behandeling en de resultaten van een gecontroleerde gerandomiseerde trial. Directieve Therapie 27, 73-105.

Lange, A., Schrieken, B., Scheijde, R., Broeksteeg, J., Ruwaard, J., Schrijver, M., Mehra. S., Ven, J-P. van de, & Emmelkamp, P. (2005). Interapy: diagnostiek en geprotocolleerde behandeling van welomschreven stoornissen via internet. Tijdschrift voor Pyschotherapie, 31(5), 355-376.

Lange, A., Terweij, J., & Kiestra, J. (1999). Evaluatie van ingrediënten in de behandeling van boulimia nervosa: Stoppen met compenseren, zelfcontrole en sporten. Directieve Therapie, 19, 214-239.

Lange, A.,Ven, J-P. van de, Schrieken, B., & Smit, M. (2003). Interapy burn-out; preventie en behandeling van burn-out via internet. Directieve Therapie, 23(2), 121-145.

Lange, A., Vries, M. de, Gest, A., & Oostendorp, E. van (1994). A self-management program for bulimia nervosa: The elements, the rationales and a case study. Eating Disorders, 2(4), 329-340.

Lange, A., Vermeulen, H., Renckens, C.H., Schrijver, M., Ven, J.-P. van de, Schrieken, B., & Dekker, J. (2005). De geprotocolleerde Interapy-behandeling van depressie via het internet; resultaten van een gerandomiseerde trial. Directieve Therapie, 25(1), 27-50.

Ljotsson, B., Lundin, C., Mitsell, K., Carlbring, P., Ramklint, M., & Ghaderi, A. (2007). Remote treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: A randomized trial of Internet-assisted cognitive behavioural therapy. Behaviour Research and Therapy, 45, 649-661.

Mitchell, J.E., Agras, S., & Wonderlich, S. (2007). Treatment of bulimia nervosa: Where are we and where are we going? International Journal of Eating Disorders 4, 95-101.

Nagtegaal, T. (2008). De invloed van de screening en begeleiding van deelnemers op de effectiviteit van psychologische interventies via internet. Doctoraalscriptie Amsterdam: Programmagroep Universiteit van Amsterdam.

Palmqvist, B., Carlbring, P., & Andersson, G. (2007). Internet-delivered treatments with or without therapist input: Does the therapist factor have implications for efficacy and cost? Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 7(3), 291-297.

Ruwaard, J., Lange, A., Schrieken, B., Broeksteeg, J., & Renteria-Agirre, A. (in voorbereiding). Cognitive behavioral treatment of Bulimia Nervosa: A Randomized Controlled Trial of Web-based, Therapist-assisted CBT vs. Self-help vs. a Waiting-list.

Smit, Th., Offringa, Ch., & Kramer, H. (in review). Mindful spiegelexposure bij eetstoornissen: een nieuw therapieprotocol en twee gevalsbeschijvingen. Directieve Therapie.

Spek, V., Cuijpers, P., Nyklicek, I., Riper, H., Keyzer, J., & Pop, V. (2006). Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychological Medicine, 20, 1-10.

Stefano, S.C., Bacaltchuk, J., Blay, S.L., & Hay, P. (2006). Self-help treatments for disorders of recurrent binge eating: A systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113, 452-459.

Vanderlinden, J. (1998). Bulimia nervosa, cognitieve gedragstherapie, cue exposure en de rol van negatieve gevoelens: een aanvulling. Directieve Therapie, 18(3), 236-245.

Vanderlinden, J. (2002). Boulimie en eetbuien overwinnen. Tielt: Lannoo.

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2004). Behandelprotocol bij Boulimia Nervosa. Therapeutenboek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Whittal, M.L., Agras, W.S., & Gould, R.A. (1999). Bulimia Nervosa: a meta-analysis of psychosocial and psychopharmacological treatments. Behavior therapy, 30(11), 117-135.

Wilson, G.T. (1993). Binge eating and addictive disorders. In: C.G. Fairburn en G.T. Wilson (red.), Binge Eating: Nature, Assessment and treatment. New York: Guilford Press (hoofdstuk 6).

Wilson, G.T., Eldredge, K.L., Smith, D., & Niles, B. (1991). Cognitive-behavioural treatment with and without response prevention for bulimia. Behaviour Research and Therapy, 29(6), 575-583.

Wilson, G.T. & Fairburn, C.G. (1993). Cognitive treatments for eating disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(2), 261-269.

Wilson, G.T. & Fairburn, C.G. (2002). Treatments for eating disorders. In: P.E. Nathan & J.M. Godman (Eds.), A guide to treatments that work, (2 nd ed.) (pp. 559-592). New York: Oxford University Press.

Pictogram

DT-29-1-26.pdf 535.14 KB 344 downloads

Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet ...