Jaargang 25 (2005)
Nummer: 02
Artikel: 95

Pictogram

DT-25-02-95.pdf 528.26 KB 294 downloads

Ten geleide ...

Bij dit nummer in de 25 ste jaargang past de hoofdredacteur slechts bescheidenheid. Het nummer is volledig bedacht en geredigeerd door Martin Appelo en Kees Korrelboom. Zij waren het die het thema ‘storende gedachten’ ofwel ‘storende preoccupaties’ naar voren haalden als het centrale facet van de psychopathologie, waaraan wij in ons jubileumnummer en in het jubileumcongres aandacht zouden gaan geven.

Aandacht voor non-specifieke therapiefactoren was er vanouds al in de directieve therapie, nu heeft de aandacht voor non-specifieke pathologie een expliciete plaats gekregen. In hun inleiding gaan Martin en Kees hierop uitgebreider in en introduceren zij de diverse stoornissen waarvoor dit thema hier is uitgewerkt. Graag uw aandacht en mijn dank voor hun vele werk.

Pictogram

DT-25-02-95.pdf 528.26 KB 294 downloads

Ten geleide ...