Home/Hart_van_der
auteur avatar

Onno van der Hart (Profiel bewerken)

Onno van der Hart, psycholoog–psychotherapeut, is als coördinator van het Trauma en Dissociatie–Team verbonden aan de RIAGG Zuid/Nieuw West te Amsterdam. Correspondentieadres: Onno van der Hart, RIAGG Zuid/Nieuw West, Postbus 71505, 1008 DA Amsterdam.

Artikelen van deze auteur

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)

J.L. Laurence & C. Perry, Hypnosis, will and memory: A psycho–legal history. New York/Londen: The Guilford Press, 1988, 432 p. Dit boek heb ik met het grootste genoegen gelezen. Tijdens een recente vakantie kon het de concurrentie van spannende [...]

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)2018-09-10T14:19:16+00:00

Seksueel misbruik en de katholieke kerk (14-3-304)

Elinor Burkett en Frank Bruni, A gospel of shame: Children, sexual abuse and the Catholic church. New York: Viking, 1993. 292 p. In recente jaren is katholiek Amerika opgeschrikt door de zaak Porter: de priester James Porter werd ervan [...]

Seksueel misbruik en de katholieke kerk (14-3-304)2018-09-10T14:19:23+00:00

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)

Traumatische herinneringen zijn gedissocieerde, emotioneel beladen ervaringstoestanden waarin de herbeleving van een schokkende gebeurtenis centraal staat. Ze kunnen bij mensen met uiteenlopende vormen van posttraumatische stress voorkomen. In dit artikel gaat het vooral om het voorkomen en [...]

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)2018-09-10T14:19:16+00:00

Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen (15-2-167)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen en traumatische herinneringen. De eerste soort herinneringen hebben hun plaats gevonden in het autobiografisch, ‘narratief’ geheugen, bij het tweede type is dit niet gelukt. Bij patiënten met [...]

Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen (15-2-167)2018-09-10T14:19:25+00:00

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)

A. Crabtree, Animal magnetism, early hypnotism, and psychical research, 1766–1925: An annotated bibliography. White Plains, New York: Kraus International Publications, 1988, 552 blz. C. Goettman, G.B. Greaves & P.M. Coons, Multiple personality and dissociation, 1791–1990: A complete bibliography. Privé-uitgave, [...]

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)2018-09-10T14:19:19+00:00

Somatoforme dissociatie (18-2-104)

Dit artikel is een bewerking van: E.R.S. Nijenhuis en O. van der Hart (1998a), Somatoform dissociation: A Janetian perspective. In J.M. Goodwin en R. Attias (red.), Splintered reflections: Images of the body in trauma. New York: Basic Books. In [...]

Somatoforme dissociatie (18-2-104)2018-09-10T14:19:32+00:00

Traumatische herinneringen (13-2-114)

De behandeling van traumatische herinneringen bij patiënten met een multiple persoonlijkheidsstoornis (MPS) vormt idealiter een afgebakende fase in de meer omvattende therapie van MPS, en is zelf ook onderverdeeld in een aantal subfasen. In (1) de voorbereidingsfase [...]

Traumatische herinneringen (13-2-114)2018-09-10T14:19:19+00:00

Peritraumatische dissociatie (18-4-340)

Peritraumatische dissociatie verwijst naar uitingen van derealisatie, tijdsverstoring, depersonalisatie en verbijstering tijdens of direct na een schokkende gebeurtenis. Deze directe reacties blijken nauw samen te hangen met later optredende posttraumatische stress-stoornissen. Dit artikel biedt een overzicht van dit [...]

Peritraumatische dissociatie (18-4-340)2018-09-10T14:19:33+00:00

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-274)

Reactie op Else de Haan De hoofdredacteur van dit tijdschrift bood mij als redacteur van het door Else de Haan besproken boek Trauma, dissociatie en hypnose (Van der Hart, 1991) de gelegenheid op haar kritische opmerkingen te reageren. Om [...]

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-274)2018-09-10T14:19:20+00:00

Trauma (23-2-216)

Nadat in de jaren tachtig de behandeling van chronisch getraumatiseerde cliënten nogal eens uit de hand liep doordat therapeuten de aandacht te zeer, te snel of te eenzijdig richtten op de exploratie en aanpak van de traumatische herinneringen, groeide [...]

Trauma (23-2-216)2018-09-10T14:19:41+00:00
Go to Top