Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidstoornissen (13-1-5)

Twee zaken die betrekking hebben op cognitieve gedragstherapie bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen worden besproken. In de eerste plaats wordt de veronderstelling dat cliënten met een persoonlijk–heidsstoornis veel moeilijker te behandelen zijn voor hun As–I angststoornis dan cliënten [...]

Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidstoornissen (13-1-5)2018-09-10T14:19:19+00:00

Farmacotherapie in de praktijk (13-2-185)

P. Moleman, Praktische psychofarmacologie; tweede, herziene, druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. De huidige regionale inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid in Zuid-Holland en Zeeland, Henk Kraus, liet zich, alweer jaren geleden, ontvallen dat alle kennis die nodig was voor [...]

Farmacotherapie in de praktijk (13-2-185)2018-09-10T14:19:20+00:00

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-274)

Reactie op Else de Haan De hoofdredacteur van dit tijdschrift bood mij als redacteur van het door Else de Haan besproken boek Trauma, dissociatie en hypnose (Van der Hart, 1991) de gelegenheid op haar kritische opmerkingen te reageren. Om [...]

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-274)2018-09-10T14:19:20+00:00

Dissociatieve ervaringen bij Vlammingen en Nederlanders (13-1-57)

Dit is de eerste studie naar het voorkomen van dissociatieve ervaringen bij Vlamingen en Nederlanders (n = 374) aan de hand van een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de Dissociation Questionnaire (DIS–Q). De resultaten illustreren dat dissociatieve ervaringen relatief [...]

Dissociatieve ervaringen bij Vlammingen en Nederlanders (13-1-57)2018-09-10T14:19:19+00:00

Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merckelbach (13-4-391)

In zijn commentaar op het artikel van De Jongh en Ten Broeke (1993) probeert Merckelbach een bij de leertheorie aansluitende verklaring te geven voor de opzienbarende resultaten van EMD, die vermeld worden in een aantal gevalsbeschrijvingen. Hij heeft er [...]

Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merckelbach (13-4-391)2018-09-10T14:19:21+00:00

Zoekschema diagnostiek en behandeling van agorafobie (13-2-95)

Er wordt een zoekschema beschreven dat handig kan zijn bij de taxatie en behandeling van fobische klachten. De mogelijke rol van verschillende begrippen en concepten uit de experimentele psychologie komen daarbij aan de orde. Cognitieve representaties, inhibitie [...]

Zoekschema diagnostiek en behandeling van agorafobie (13-2-95)2018-09-10T14:19:20+00:00
Ga naar de bovenkant