auteur avatar

Kees van Wijk (Profiel bewerken)

c.m.van wijk is als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut verbonden aan GGZ Delfland, Circuit Volwassenen Kortdurende Behandeling. Correspondentie: Gebouw De Stadhouder, Stadhouderslaan 98, 3116HT Schiedam.

Artikelen van deze auteur

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure (16-1-25)

In dit artikel wordt een model beschreven voor de behandeling van automutilatie, gebaseerd op zelfcontroleprincipes. De verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld en in de nabeschouwing worden in het kort onder meer enkele [...]

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure (16-1-25)2018-09-10T14:19:27+00:00

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)

Automutilatie is een verschijnsel waarover in de vakliteratuur vanuit verschillende invalshoeken is geschreven. In de psychiatrische praktijk wordt men regelmatig met dit probleem geconfronteerd, terwijl er nog geen goede behandelmethode voorhanden is. Opgevat als een stoornis in [...]

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)2018-09-10T14:19:32+00:00

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)

Dit artikel beschrijft het bewust gebruikmaken van non-specifieke factoren en suggesties bij de behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing van een vrouw met hardnekkige somatoforme klachten. Inleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) werd eind jaren [...]

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)2018-09-10T14:19:37+00:00

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)

Soms staat automutilatie zo sterk onder invloed van cognities en/of interne voorstellingen dat een behandeling louter met behulp van een zelfcontroleprocedure niet goed mogelijk is. In dit artikel worden twee korte gevalsbeschrijvingen gepresenteerd waarbij patiënten werd gevraagd [...]

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)2018-09-10T14:19:50+00:00

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)

Een meditatiemethode wordt beschreven als een ontspannings– en directieve techniek en aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd. In de discussie wordt aandacht besteed aan de toepassing en het gebruik. Inleiding Ontspanningsoefeningen vormen een belangrijk element in [...]

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)2018-09-10T14:19:16+00:00
Ga naar de bovenkant