E-mental health ter overbrugging van de wachttijd in de tweedelijns ggz (33-3-8)

Waarom dit onderzoek? Er zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan die aantonen dat begeleide zelfhulp (al dan niet via het internet) effectief is in het reduceren van depressieve en angstklachten. Sterker, de begeleide zelfhulp blijkt ongeveer even effectief te zijn [...]