Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen (13-4-295)

Uitgaande van een leertheoretische opvatting over gokverslaving wordt een behandelingsmodel beschreven voor jongeren met problemen op dit terrein, waarin gezinsinterventies een prominente rol spelen. Ingegaan wordt op het belang van participatie van de ouders in de behandeling. [...]