Reactie op ‘De taxatie en behandeling van seksuele problemen’ (14-1-71)

Een genuanceerd en uitgebreid overzicht op theoretisch en praktisch niveau geeft A. Lange in zijn artikel ‘De taxatie en behandeling van seksuele prblemen’. Er is echter een praktische en vooral ook theoretische kwestie met verreikende consequenties, die ik in [...]