Home/Minnen_van
auteur avatar

Agnes van Minnen (Profiel bewerken)

Prof. dr. Agnes van Minnen (klinisch psycholoog/psychotherapeut) was ten tijde van de dataverzameling werkzaam bij Pro Persona. Momenteel werkt ze als directeur behandelprogramma bij het Psychotrauma Expertise Centrum PSYTREC in Bilthoven, en is ze als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute, NijCare, Radboud Universiteit.

Artikelen van deze auteur

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)

In dit artikel presenteren de auteurs een gecontroleerd onderzoek (N = 43) naar de behandeling van trichotillomanie, waarin gedragstherapie werd vergeleken met fluoxetine (60 mg) en een wachtlijstconditie. Na twaalf weken bleek dat de gedragstherapie zeer effectief [...]

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)2018-09-10T14:19:45+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-311)

Inleiding In de klinische praktijk wordt dissociatie soms als een vorm van zelfbescherming gezien, waarbij het individu aldus zou kunnen ontsnappen aan een ondraaglijke werkelijkheid. In extreem stresserende (traumatische) situaties kan er een ontregeling ontstaan in de normale integratie [...]

Misverstanden en mythes (27-4-311)2018-09-10T14:19:52+00:00

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis (25-2-124)

Intrusies bij een posttraumatische stressstoornis (ptss) hebben de vorm van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis in het verleden. Ze zijn voornamelijk sensorisch van aard en ze komen voor in de vorm van beelden, nachtmerries, en flashbacks. Vanwege [...]

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis (25-2-124)2018-09-10T14:19:46+00:00

notities uit de wetenschap (28-2-143)

Referenties Craske, M.G., Farchione, T.J., Allen, L.B., Barrios, V., Stoyanova, M., & Rose, R. (2007). Cognitive behavioral therapy for panic disorder and comorbidity: More of the same or less of more? Behaviour Research and Therapy, 45, 1095-1109. Multidisciplinaire [...]

notities uit de wetenschap (28-2-143)2018-09-10T14:19:54+00:00

‘Conversieve’ expressieve afasie (26-4-325)

Primaire progressieve afasie (PPA) is een progressieve aandoening waarbij in het begin vaak afwijkingen in de spraak worden gezien zonder stoornissen in de geheugenfunctie. Vaak laten neurologisch onderzoek, noch MRI-scans afwijkingen zien. Deze negatieve bevindingen kunnen ten [...]

‘Conversieve’ expressieve afasie (26-4-325)2018-09-10T14:19:49+00:00

De behandeling van een man die van zichzelf vervreemd was (28-2-146)

In deze notitie wordt de behandeling beschreven van een man met een depersonalisatiestoornis. Vanwege de gelijkenis tussen een depersonalisatiestoornis en een angststoornis, in dit geval een paniekstoornis, is de patiënt behandeld met een aangepast cognitief-gedragstherapeutisch behandelprogramma, dat [...]

De behandeling van een man die van zichzelf vervreemd was (28-2-146)2018-09-10T14:19:54+00:00

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)

In dit artikel wordt gerapporteerd over een succesvolle behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie. Na een ernstige ruzie met haar partner werd zij mutistisch en vertoonde een tonische immobiliteit met negativisme. Een suggestieve benadering waarbij [...]

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)2018-09-10T14:19:49+00:00

Protocollaire behandeling van patiënten met een motorische conversiestoornis: hypnose en katalepsie (31-2-154)

Dit artikel vormt een hoofdstuk uit het in november 2011 te verschijnen boek Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten onder redactie van Ger Keijsers, Agnes van Minnen en Kees Hoogduin. In dit hoofdstuk worden strategieën besproken [...]

Protocollaire behandeling van patiënten met een motorische conversiestoornis: hypnose en katalepsie (31-2-154)2018-09-10T14:20:00+00:00

Misverstanden en mythes (26-1-98)

In de rubriek ‘misverstanden en mythes' signaleert Dth hardnekkige ideeën binnen ons vakgebied waarvan vaststaat dat ze niet kloppen. Wij nodigen onze lezers uit om door hen geconstateerde misverstanden in een korte bijdrage (ongeveer 600 woorden) vast te [...]

Misverstanden en mythes (26-1-98)2018-09-10T14:19:50+00:00

Een alternatieve kijk op de therapeutische houding bij de behandeling van PTSS (31-4-4)

Traumabehandelingen worden doorgaans gezien als behandelingen waarbinnen de therapeutische relatie een belangrijke rol speelt. In dit artikel wordt ingegaan op een belangrijk onderdeel van de therapeutische relatie, namelijk de houding van de therapeut ten opzichte van de [...]

Een alternatieve kijk op de therapeutische houding bij de behandeling van PTSS (31-4-4)2018-09-10T14:20:01+00:00
Ga naar de bovenkant