auteur avatar

Agnes van Minnen (Profiel bewerken)

Prof. dr. Agnes van Minnen (klinisch psycholoog/psychotherapeut) was ten tijde van de dataverzameling werkzaam bij Pro Persona. Momenteel werkt ze als directeur behandelprogramma bij het Psychotrauma Expertise Centrum PSYTREC in Bilthoven, en is ze als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute, NijCare, Radboud Universiteit.

Artikelen van deze auteur

Over het mislukken van de ambulante behandeling bij licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsstoornissen (15-3-233)

Ambulante behandeling van sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten is een volwaardig alternatief voor behandeling in een kliniek. Toch is deze behandeling voor een aantal patiënten niet geschikt. Dit artikel bevat de beschrijving van de ambulante behandeling alsmede [...]

Over het mislukken van de ambulante behandeling bij licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsstoornissen (15-3-233)2018-09-10T14:19:26+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-55)

Inleiding Er bestaan diverse psychogene spraakstoornissen, waarvan de meest bekende de conversieve fluisterspraak (afonie) is. Hierbij is de patiënt alleen nog maar tot fluisteren in staat; de toon is weggevallen, omdat beide stembanden niet meer aangespannen kunnen worden. Bij [...]

Notities uit de praktijk (27-1-55)2018-09-10T14:19:51+00:00

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)

Chronische vermoeidheid is een veel voorkomende klacht. Desondanks zijn de status van de diagnose, de etiologie en de samenhang met andere klachten zoals stemmingsstoornissen nog verre van duidelijk. In een poging een voorlopige overeenstemming over kenmerken van [...]

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)2018-09-10T14:19:28+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-305)

Inleiding Exposure-therapie is een effectieve behandeling voor patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, als patiënten dissociëren is een dergelijke behandeling niet mogelijk. Deze stelling is gebaseerd op twee aannames. Ten eerste is het van belang dat de patiënt [...]

Misverstanden en mythes (27-4-305)2018-09-10T14:19:52+00:00

Langdurige imaginaire exposure bij PTSS (17-4-292)

In dit artikel worden de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effectiviteit van een gedragstherapeutische behandeling van patiënten met een posttraumatische stress–stoornis. De behandeling bestond uit langdurige imaginaire exposure bij patiënten met uiteenlopende achtergronden wat [...]

Langdurige imaginaire exposure bij PTSS (17-4-292)2018-09-10T14:19:31+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-308)

Inleiding Voorspellen wie er na een trauma een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zal ontwikkelen? Als we dat kunnen, zou het de hulpverlening na een trauma veel doelgerichter en efficiënter maken. Er zijn dan ook veel mogelijke voorspellers voor PTSS onderzocht. [...]

Misverstanden en mythes (27-4-308)2018-09-10T14:19:52+00:00

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)

In dit artikel presenteren de auteurs een gecontroleerd onderzoek (N = 43) naar de behandeling van trichotillomanie, waarin gedragstherapie werd vergeleken met fluoxetine (60 mg) en een wachtlijstconditie. Na twaalf weken bleek dat de gedragstherapie zeer effectief [...]

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)2018-09-10T14:19:45+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-311)

Inleiding In de klinische praktijk wordt dissociatie soms als een vorm van zelfbescherming gezien, waarbij het individu aldus zou kunnen ontsnappen aan een ondraaglijke werkelijkheid. In extreem stresserende (traumatische) situaties kan er een ontregeling ontstaan in de normale integratie [...]

Misverstanden en mythes (27-4-311)2018-09-10T14:19:52+00:00

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis (25-2-124)

Intrusies bij een posttraumatische stressstoornis (ptss) hebben de vorm van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis in het verleden. Ze zijn voornamelijk sensorisch van aard en ze komen voor in de vorm van beelden, nachtmerries, en flashbacks. Vanwege [...]

Intrusies bij de posttraumatische stressstoornis (25-2-124)2018-09-10T14:19:46+00:00

notities uit de wetenschap (28-2-143)

Referenties Craske, M.G., Farchione, T.J., Allen, L.B., Barrios, V., Stoyanova, M., & Rose, R. (2007). Cognitive behavioral therapy for panic disorder and comorbidity: More of the same or less of more? Behaviour Research and Therapy, 45, 1095-1109. Multidisciplinaire [...]

notities uit de wetenschap (28-2-143)2018-09-10T14:19:54+00:00
Ga naar de bovenkant