Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)

In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld psychose allereerst het concept staging uitgelegd.Vervolgens wordt in een casusbespreking een voorbeeld van behandeling van subklinische psychotische symptomen en gebleken risicosymptomen voor een eerste psychose, besproken. Behandeling [...]