auteur avatar

Martie de Jong (Profiel bewerken)

drs. m. de jong, Zorgprogramma Eetstoornissen, PsyQ, Parnassia Groep, Den Haag.

Artikelen van deze auteur

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)

De angst om flauw te vallen komt voor bij twee welomschreven groepen patiënten, zowel mensen met een paniekstoornis als patiënten met een bloedfobie zijn er bang voor. Paniekpatiënten vermoeden van hun stokje te gaan tijdens paniekaanvallen en bloedfobici menen [...]

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)2018-09-10T14:19:31+00:00

De angst voor bewegen (20-2-143)

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de effecten van een revalidatieprotocol, dat bestaat uit geleidelijke exposure in vivo en een geleidelijk activiteitenprogramma bij een patiënte met chronische lagerugpijn die bang was voor (hernieuwd) letsel. Er [...]

De angst voor bewegen (20-2-143)2018-09-10T14:19:35+00:00

De module zelfbeeld in een groep (26-4-307)

Een negatief zelfbeeld is een veelvoorkomende stoornisoverstijgende klacht. Mede omdat het geen apart in de DSM-systematiek opgenomen syndroom is, werd binnen de cognitieve gedragstherapie tot nu toe weinig over negatief zelfbeeld gepubliceerd. In dit artikel worden de [...]

De module zelfbeeld in een groep (26-4-307)2018-09-10T14:19:48+00:00

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)

Paniekaanvallen worden door velen gezien als de manifestatie van een spiraalvormig proces: lichamelijke sensaties zouden leiden tot angst, angst tot hyperventilatie, hyperventilatie tot versterking van de sensaties, versterkte sensaties tot nog meer angst enzovoort. Die gedachtengang impliceert [...]

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)2018-09-10T14:19:18+00:00

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)

Klassieke conditionering is altijd nog één van de meest invloedrijke theorieën met betrekking tot angststoornissen. Vanuit een leertheoretisch perspectief wordt een geconditioneerde stimulus (CS) wel beschreven als de voorspeller van een ongeconditioneerde stimulus (UCS). Indien bijvoorbeeld een [...]

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)2018-09-10T11:50:12+00:00

Waarom Orlemans moet blijven (14-2-178)

K. Korrelboom & B. Kernkamp(1993). Gedragstherapie. Muiderberg, Coutinho. In het voorwoord benadrukken de auteurs dat het in dit boek om hun visie op de gedragstherapie gaat. Bij het ontwikkelen daarvan speelden recente ideeën en inzichten in de experimentele psychologie [...]

Waarom Orlemans moet blijven (14-2-178)2018-09-10T14:19:22+00:00
Ga naar de bovenkant