auteur avatar

Marcel van den Hout (Profiel bewerken)

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hout_van_den has created 873 blog entries.

Artikelen van deze auteur

Een omvattende studie over angst (12-1-116)

Per jaar worden meer dan duizend tijdschriftartikelen gewijd aan het verschijnsel angst. Onderzoek ernaar houdt honderden onderzoekers bezig. Hun werkzaamheden kunnen dynamisch genoemd worden: opgeloste vragen genereren nieuwe kwesties en met de oplossing daarvan hebben weer nieuwe onderzoekers het [...]

Een omvattende studie over angst (12-1-116)2018-09-10T14:19:16+00:00

Dissociatie, trauma, gedachtenonderdrukking en ‘reality monitoring’ (16-1-33)

De neiging tot dissociatie hangt samen met autobiografische geheugenproblemen. Een slechte ‘reality monitoring’, dat wil zeggen een gering vermogen om onderscheid te maken tussen herinneringen aan gebeurtenissen die zich daadwerkelijk hebben afgespeeld en gebeurtenissen die men zich [...]

Dissociatie, trauma, gedachtenonderdrukking en ‘reality monitoring’ (16-1-33)2018-09-10T14:19:27+00:00

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)

Na een ingrijpende negatieve gebeurtenis vertonen de meeste mensen acute stressreacties, maar slechts een minderheid ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Een van de beste voorspellers van een latere ptss is dissociatie tijdens het trauma. Het hier beschreven [...]

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)2018-09-10T14:19:45+00:00

Hyperventilatie niet specifiek voor paniekpatiënten (12-3-288)

Veel onderzoekers hebben gerapporteerd dat paniekpatiënten, tijdens rust een klein beetje hyperventileren; vergeleken met gezonde controleproefpersonen is de CO 2–spiegel van paniekpatiënten aan de lage kant. De huidige auteurs gingen na of de lage rust– CO 2 [...]

Hyperventilatie niet specifiek voor paniekpatiënten (12-3-288)2018-09-10T14:19:18+00:00

Exposure: hoe en waarom het werkt (16-4-308)

In–vivo–exposure is de behandeling van keuze voor angststoornissen. Waar de werkzaamheid van deze behandeling goed is gedocumenteerd, worden de redenen van die effectiviteit slecht begrepen.Er wordt gesteld dat de veel gegeven verklaring in termen van een angstreductiemodel [...]

Exposure: hoe en waarom het werkt (16-4-308)2018-09-10T14:19:29+00:00

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)

Mijnheer de rector magnificus, Geachte aanwezigen, Hartelijk dank dat U de moeite nam om deze openbare les bij te wonen in de aula van de instelling die ik inmiddels ‘onze’ universiteit mag noemen. Ik wil het vanmiddag hebben over [...]

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)2018-09-10T14:19:47+00:00

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)

Paniekaanvallen worden door velen gezien als de manifestatie van een spiraalvormig proces: lichamelijke sensaties zouden leiden tot angst, angst tot hyperventilatie, hyperventilatie tot versterking van de sensaties, versterkte sensaties tot nog meer angst enzovoort. Die gedachtengang impliceert [...]

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)2018-09-10T14:19:18+00:00

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)

De angst om flauw te vallen komt voor bij twee welomschreven groepen patiënten, zowel mensen met een paniekstoornis als patiënten met een bloedfobie zijn er bang voor. Paniekpatiënten vermoeden van hun stokje te gaan tijdens paniekaanvallen en bloedfobici menen [...]

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)2018-09-10T14:19:31+00:00

As-II-comorbiditeit en CGT (26-3-203)

In eerdere studies werd gevonden dat de aanwezigheid van comorbide as-II-persoonlijkheidspathologie geen negatieve invloed heeft op het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT) voor as-I-stoornissen. In die studies werden as-II-diagnoses gesteld in gestructureerde interviews. In dergelijke interviews echter [...]

As-II-comorbiditeit en CGT (26-3-203)2018-09-10T14:19:48+00:00

Nawoord (12-3-336)

Stel, waarde lezer, dat morgen een patiënt bij u binnenwandelt en zegt: ‘Ik heb last van aanvallen van benauwdheid, duizeligheid, hartkloppingen en beven. Ik was bang dat het aan mijn hart lag, maar mijn huisarts heeft me onderzocht en [...]

Nawoord (12-3-336)2018-09-10T14:19:18+00:00
Ga naar de bovenkant