Geen ondermijnend effect van ‘Eye movement desensitization’ op het visueel geheugen (13-4-313)

In nogal wat gevalsstudies over de effecten van Eye Movement Desensitization (emd) wordt geclaimd dat emd het visuele geheugen ondermijnt. De suggestie is dat dit effect wel eens ten grondslag zou kunnen liggen aan de gunstige uitwerking [...]