emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)

Over de werkzame bestanddelen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) is veel gespeculeerd, maar er is nog weinig duidelijkheid over. Hoewel vaak wordt beweerd dat emdr voornamelijk op suggestie berust, ontbreken serieuze analyses in die richting. [...]