Groepsbehandeling voor boulimia nervosa (20-4-362)

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een voordracht, gehouden op de vgt-najaarsconferentie 1997, en een hieraan gekoppelde n = 8 studie. De toepassing van cue-exposure als onderdeel van een groepsbehandeling van patiënten met boulimia nervosa wordt [...]