Jaargang 35 (2015)
Nummer: 4
Artikel: 1

Icoon

DT-35-4-1.pdf 487.17 KB 384 downloads

Ten geleide ...

Als u dit leest, bent u begonnen in het vierde nummer van Dth in 2015. En dus het laatste van dit jaar. De tijd gaat snel, maar dat krijg je als er veel te doen is in de gezondheidszorg.  Bijvoorbeeld het halen van je productie, de transitie van de jeugdhulp, de gang van een hoofdbehandelaar naar een regiebehandelaar, het opstellen van een model kwaliteitsstatuut, enzovoort. Vaak is dat allemaal ook nog niet eens afgerond. Zo aan het einde van een jaar zou je kunnen gaan evalueren waar we staan,  maar dan kijken we toch wel weer erg naar de vorm van de gezondheidszorg. Wij zijn van de inhoud. Daarom speciaal voor u weer een interessant nummer met, zoals u gewend bent, een keur aan afwisselende bijdragen.

We beginnen met een bijdrage van Annemiek Palmen en Robert Didden. Robert Didden heb ik in nummer drie van Dth geïntroduceerd als nieuw lid van de redactie. Hij publiceerde nog niet eerder in Dth, maar hij geeft nu al meteen zijn visitekaartje af. Dat zien we graag. Hij schrijft samen met zijn collega Annemiek Palmen over een volwassen cliënt met een autismespectrumstoornis. Het is een beschrijving van een behandeling waarin de cliënt wordt geleerd zelfstandig te reizen naar zijn ouders met bus en trein. De behandeling is een combinatie van modeling, prompting-procedures en bekrachtiging, dus procedures van applied behavior analysis. In dit artikel is het een interventie voor het aanleren van vaardigheden, niet zozeer voor het afleren van probleemgedrag of het verminderen van psychopathologie.

De volgende bijdrage is van de hand van ondergetekende, Marc Verbraak en zijn collega’s Willemien Dijkgraaf-Hartland en Marije Engels, en wil heel praktisch zijn. Het beschrijft een serie interactieproblemen die het therapeutische proces kunnen verstoren en geeft richtlijnen hoe hiermee om te gaan. In het eerste deel van het artikel gaat het over algemene en vaak voorkomende problemen. In het tweede deel worden de adviezen toegespitst op hoe om te gaan met of hoe te reageren op verschillende soorten persoonlijkheidsproblematiek wanneer je bezig bent met het behandelen van andere psychische aandoeningen. Eerste hulp bij het omgaan met moeilijke momenten bij lastige cliënten. Dat kan nuttig zijn als je als therapeut even niet oplet.

Het derde artikel, van Kees Hoogduin en Arnold van Emmerik, gaat over de te ondergeschikte positie die cognitieve gedragstherapie (CGT) als interventie van voorkeur voor de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) binnen de Multidisciplinaire Richtlijnen Angststoornissen krijgt. Maken ze zich daar druk om omdat ze de voormalig en huidig voorzitter zijn van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)? Nee, zij geven wetenschappelijk beargumenteerd aan waarom afwijken van de richtlijn hier noodzakelijk is. Maar ze zeggen niet alleen wat er niet aan deugt, ze geven meteen richtlijnen voor hoe de richtlijn voor de OCS te verbeteren is. Dat begint ermee door duidelijk te stellen dat de behandeling van voorkeur bij OCS CGT is en niet medicatie.

Vervolgens is het de beurt voor een oude bekende. Een oude bekende rubriek wel te verstaan. De rubriek Kort en Bondig. Onder redactie van Arnold van Emmerik. Ja, daar is hij weer, Arnold. Ook hij laat als kersverse redacteur van Dth al snel van zich horen: een artikel en het weer leven inblazen van de genoemde rubriek. We beleven nu al veel plezier aan onze nieuwe redactieleden. Maar goed, in de rubriek Kort en Bondig een bijdrage van Annette van Schagen, Jaap Lancee, Erik de Groot, Victor Spoormaker en Jan van den Bout over de effectiviteit van imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries.

In dit nummer geven Justine van Lawick en Margreet Visser in de rubriek Commentaar hun reactie op de notitie van Corine de Ruiter  over het programma Kinderen uit de knel uit het vorige nummer van Dth.

We sluiten af met een boekrecensie. Kees Hoogduin geeft zijn mening over het boek Iedereen een psychische aandoening: Een visie op 35jaar ambulante ggz van Jan Derksen.

Ik zeg maar weer: ga het allemaal lezen. En beleef veel plezier, maar ook nieuwe inzichten aan de bijdragen in dit nummer.

Marc Verbraak Hoofdredacteur

Icoon

DT-35-4-1.pdf 487.17 KB 384 downloads

Ten geleide ...