Jaargang 35 (2015)
Nummer: 1
Artikel: 1

Pictogram

DT-35-1-1.pdf 475.06 KB 393 downloads

Ten geleide ...

We trappen het jaar 2015 af met een eerste nummer waarin u niet, zoals u in de regel van ons gewend bent, minimaal een viertal artikelen aantreft, maar ‘slechts’ drie. U zou dit kunnen zien als een teken van solidariteit van de redactie met de bezuinigingen die de gezondheidszorg treffen. Wij gaan ook bezuinigen, op artikelen. Niets is minder waar. Het komt eigenlijk alleen maar omdat we een heel lang artikel plaatsen. Daarover zo meteen meer.

We beginnen met een bijdrage van Roos Pot-Kolder en Elsbeth Zandee over de behandeling van een cliënt met een psychotische stoornis. Nu mag de psychologische behandeling van deelklachten van cliënten met psychotische stoornissen zich de laatste jaren verheugen in toegenomen bewezen effectieve mogelijkheden. Daarover plaatsten we al eerder artikelen. Maar nog niet eerder ging het over de mogelijkheid van het toepassen van Virtual Reality Exposure Therapy als interventie bij deze cliëntengroep. Modern als we zijn rapporteren we graag over nieuwe ontwikkelingen. Daar is dit er dus een van. Roos en Elsbeth beschrijven hoe deze exposure in virtuo in zijn werk gaat en wat hun eerste ervaringen hiermee zijn.

Dan komen we bij het eerder aangekondigde extra lange artikel. Dit is een artikel – eigenlijk een bewerking van een hoofdstuk uit een nieuw te verschijnen boek – van de hand van Paul Rijnders en Els Heene over het door hen ontwikkelde KOP-model. Dit model is feitelijk niet zo nieuw. Paul en Els schreven daar al eerder en vaker over. Het wordt hier maar weer eens helder uitgelegd en toegelicht. Stap voor stap beschrijven de auteurs, mede aan de hand van een casus, hoe het model kan worden toegepast in de praktijk. Dat is behulpzaam voor ons therapeuten als we dit model willen gebruiken in ons werk met cliënten. Deze heldere beschrijving is des te meer van belang als we ons realiseren dat zorgverzekeraars het KOP-model ook al kennen en actief aan het propageren zijn als voorkeursinterventie voor de Generalistische Basis GGZ.

In het derde artikel doen Marijke de Ruiter en Martin Appelo verslag van een onderzoek naar mate en aard van psychische veerkracht van patiënten met kanker. Ze leggen daarbij tevens de link naar de invloed van deze veerkracht op het welbevinden. Mede op basis van de onderzoeksresultaten doen ze aanbevelingen voor de begeleiding van patiënten met kanker in de psycho-oncologische zorgpraktijk.

We sluiten dit nummer af met een tweetal boekbesprekingen. In de eerste bespreekt Corine de Ruiter Psychiatrische diagnostiek: De essentie van Allen Frances, Amerikaans psychiater en criticaster van de DSM-5. In de tweede boekbespreking geeft Caroline Korsten haar mening over Een leven met narcisten deel 1 en 2 van Ernst Maclaine.

Kortom, dit eerste nummer van Dth in 2015 is een interessant nummer met, zoals u gewend bent, een keur aan afwisselende bijdragen. Ik zeg maar weer, ga het allemaal lezen! En beleef veel plezier, maar ook nieuwe inzichten aan de bijdragen in dit nummer.

Marc Verbraak
Hoofdredacteur

Pictogram

DT-35-1-1.pdf 475.06 KB 393 downloads

Ten geleide ...