Jaargang 29 (2009)
Nummer: 1
Artikel: 74

Pictogram

DT-29-1-74.pdf 473.33 KB 285 downloads

Reactie op de notitie van Tibben en Hoogduin ...

Referenties

Bernstein, E.M., & Putnam, F.W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174, 727-735.

Boon, S. & Draijer, N. (1995). Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Brown, R., Cardeña, E., Nijenhuis, E., Sar, V., & Hart, O. van der (2007). Should conversion disorder be re-classified as a dissociative disorder in DSM-V? Psychosomatics, 48, 369-378.

Hart, B. (1920). The modern treatment of functional nervous disorders. The Lancet, 14, 207-211.

Hart, O. van der (1986). Pierre Janet over hysterie en hypnose. Directieve Therapie, 6, 223-246.

Hart, O. van der, Nijenhuis, E.R.S., & Steele, K. (2006). The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. New York/London: W.W. Norton & Co.

Hoogduin, K. (2007). Psychologische interventies bij conversie stoornissen. Amsterdam: Boom.

Hoogduin, K. (2008). Een jonge vrouw met een gefixeerde gebogen rug: Conversieve camptocormia. Directieve Therapie, 28, 220-223.

Janet, P. (1901). The mental state of hystericals: A study of mental stigmata and mental accidents. New York: G.P. Putnam’s Sons.

Janet, P. (1907). The major symptoms of hysteria. London & New York: MacMillan.

McDougall, W. (1926). An outline of abnormal psychology. Londen: Methuen.

Moene, F.C. (2003). Aanvalsgewijs optredende dissociatieve klachten. In: O. van der Hart (red.), Trauma, dissociatie en hypnose, 4 e gewijzigde druk (pp. 335-356). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Myers, C.S. (1940). Shell shock in France 1914-1918. Cambridge: Cambridge University Press.

Nijenhuis, E.R.S. (2008). Bewustzijn en zelf-bewustzijn bij dissociatieve stoornissen. In: J.A. den Boer, G. Glas, & A. Mooij (red.), Kernproblemen van de psychiatrie (pp. 180-239). Amsterdam: Boom.

Nijenhuis, E.R.S. (1999). Somatoform dissociation: Phenomena, measurement, and theoretical issues. Assen: Van Gorcum. Enlarged ed. Norton, New York, 2004.

Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, P., Dyck, R. van, Hart, O. van der, & Vanderlinden, J. (1996). The development and psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20). Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 688-694.

Nijenhuis, E.R.S. & Hart, O. van der (1999). Somatoform dissociative phenomena: A Janetian perspective. In: J. Goodwin en R. Attias (Eds.), Splintered reflections: Images of the body in trauma (pp. 89-127). New York: BasicBooks.

Tibben, M. & Hoogduin, K. (2008). De behandeling van een vrouw met recidiverend mutisme. Directieve Therapie, 28, 216-219.

Vanderlinden, J., Dyck, R. van, Vandereycken, W., Vertommen, H., & Verkes, R.J. (1993). The Dissociation Questionnaire: Development and characteristics of a new self-reporting questionnaire. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1, 21-27.

World Health Organization (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Geneva: World Health Organization.

Pictogram

DT-29-1-74.pdf 473.33 KB 285 downloads

Reactie op de notitie van Tibben en Hoogduin ...