Jaargang 29 (2009)
Nummer: 2
Artikel: 146

Pictogram

DT-29-2-146.pdf 487.36 KB 527 downloads

Notities uit de praktijk ...

Samenvatting

Bulimia nervosa wordt gekenmerkt door eetbuien en compensatoir gedrag. In de praktijk wordt het stoppen met compenseren vaak als doel gezien van de boulimiebehandeling. Stoppen met compenseren kan echter ook goed als interventie worden ingezet. In deze notitie uit de praktijk zal deze interventie aan de hand van een casus worden besproken.

Summary

Bulimia nervosa is characterized by binge-eating and compensatory behavior. In practice, quitting compensatory behavior is considered to be an aim in the bulimia treatment. Nevertheless, quitting compensatory behavior can also be used as an intervention. In this article this intervention will be discussed by means of a case.

Referenties

Agras, W.S., Schneider, J.A., Arnow, B., Raeburn, S.D., & Telch, C.F. (1989). Cognitive-behavioral therapy with and without exposure plus response prevention in treatment of boulimia nervosa. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(2), 215-221.

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th edition, Text Revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association.

Appelo, M. (2009). Misverstanden en mythes: Cliënten zijn veranderingsbereid. Directieve therapie, 29(1), 69-73.

Broussard, B.B. (2005). Women’s experiences of bulimia nervosa. Journal of Advanced Nursing,
49(1), 43-50.

Fairburn, C.G., Agras, W.S., Walsh, B.T., Wilson, G.T., & Stice, E. (2004). Prediction of outcome in bulimia nervosa by early change in treatment. American Journal of Psychiatry, 161, 2322-2324.

Lange, A., Vries, M. de, & Gest, A. (1994). Behandeling van bulimia nervosa door middel van een zelfcontroleprogramma: verantwoording en casuïstiek. Directieve Therapie, 14, 5-25.

Renteria-Agirre, A. & Lange, A. (2009). Bulimia online overwinnen beschrijving van een protocol via internet. Directieve Therapie, 29(1), 26-47.

Vanderlinden, J., Norré, J., & Vandereycken, W. (1992). A practical guide to the treatment of boulimia nervosa. New York: Brunner/Mazel.

Websites

www.interapy.nl

Pictogram

DT-29-2-146.pdf 487.36 KB 527 downloads

Notities uit de praktijk ...