Jaargang 29 (2009)
Nummer: 2
Artikel: 139

Icoon

DT-29-2-139.pdf 486.64 KB 761 downloads

Duimzuigen bij volwassenen: hoe iemand zichzelf van het duimzuigen afhelpt ...

Samenvatting

Dit artikel gaat over een volwassen vrouw die duimt sinds haar vroege kinderjaren. Zij beschrijft hoe zij zichzelf hier vanaf heeft geholpen. De aanpak was gericht op zelfcontrole. Bewustwording en een sterke motivatie hebben waarschijnlijk in sterke mate bijgedragen aan het resultaat.

Summary

This article is about a mature woman who is still thumbsucking since her childhood. She describes how she helped herself to stop this behavior. The procedure was focused ons self control. Becoming conscious and a strong motivation probably contributed in a strong sense to the result.

Referenties

Alberts, H., Martijn, C., & Vries, N.K. de (2006). Over Zelfcontrole: Voorbij de grenzen van beperkte energie. De Psycholoog, 41(11), 588-593.

Azrin, N.H., Nunn, R.G., & Frantz-Renshaw, S. (1980). Habit Reversal Treatment of Thumbsucking. Behaviour Research and Therapy, 18, 395-399.

Clowes-Hollins, V., & King, N. (1982). Parents and Siblings as Behavior Modifiers in the Control of a Common Developmental Problem (Thumbsucking). Journal of Clinical Child Psychology, 11(3), 231-233.

Hoogduin, C.A.L., Minnen, A. van, Keijsers, G.P.J., Hellenbrand, I.C.J., Klaassen, B.N.W., Jonge, M. de, & Verheul, M.J.C. (2002). Zelfcontroleprocedures bij trichotillomanie: richtlijnen, resultaten, valkuilen. In: C.A.L. Hoogduin & M.T. Appelo (red.), Directieve therapie bij psychiatrisch patiënten (hfdst 9, p. 161-177). Nijmegen: Cure & Care publishers.

Lange, A. (1986). De behandeling van een vrouw met haartrekken; met commentaar van de cliënte. Trichotillomania; literatuur, een gevalsbeschrijving en een nabeschouwing door een cliënte. Directieve Therapie, 6(4), 281-294. Ook in: K. van der Velden et al. (1989) (red.), Directieve therapie 3. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Minnen, A. van, Keijsers, G., Martijn, C., & Hoogduin, K. (2005). Over haartrekken en het falen van zelfcontrole. Directieve Therapie, 25(1), 6-26.

Prochaska, J.O. & Norcross, J.C. (2001). Stages of change. Psychotherapy, 38(4), 443-448.

Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P.M.G. (2008). Handboek Psychopathologie, deel 1 Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Website: www.thumbsuckingadults.com

Icoon

DT-29-2-139.pdf 486.64 KB 761 downloads

Duimzuigen bij volwassenen: hoe iemand zichzelf van het duimzuigen afhelpt ...