Jaargang 29 (2009)
Nummer: 2
Artikel: 112

Pictogram

DT-29-2-112.pdf 503.42 KB 424 downloads

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen ...

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een nieuwe cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor patiënten met obesitas en binge eating disorder. Het programma loopt één dag per week gedurende zes maanden (24 sessies). De specifieke therapeutische doelen zijn onder meer: het normaliseren van het eetgedrag en stoppen van de eetbuien; het bevorderen van lichaamsbeweging en een positieve lichaamsbeleving; het aanleren van sociale vaardigheden, zoals assertiviteit; het installeren van een functioneel zelfevaluatiesysteem; het leren identificeren, verdragen en uitdrukken van negatieve emoties; het bevorderen van zelfvertrouwen; het voorkomen van terugval en het bevorderen van de algemene levenskwaliteit. We beschrijven enkele onderzoeksgegevens over de effectiviteit van dit programma op korte termijn. Ondanks een vrij beperkt gewichtsverlies, daalde het aantal eetbuien per week aanzienlijk. Daarmee werd onze belangrijkste doelstelling gehaald. Daarnaast tonen de resultaten enkele veelbelovende verbeteringen wat betreft psychologisch welzijn, zoals significant minder depressieve klachten en angstklachten. Follow-up op langere termijn is nodig om het nut van dit programma te bevestigen.

Summary

This article describes an innovative cognitive-behavioural therapeutic program for patients with binge eating disorder and obesity. The program runs one day a week during six months (24 sessions). The most important therapeutic goals are: normalization of eating behaviour and stopping of the binges; promoting physical exercise and a positive body experience; learning social skills such as assertivity, installing a functional self-evaluation system, promoting self-esteem and the prevention of relapse. Overall, the program aims at improving the general physical and psychological well being. Some preliminary results of the efficacy of this program are described. Not withstanding a limited loss of weight, the program resulted in an important reduction of the number of binge episodes, a major goal of the program. Moreover, the results show that the psychological well being of the patients improved significantly.

Referenties

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th edition, Text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association.

Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). SCL-90: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Brownley, K.A., Berkman, N.D., Sedway, J.A., Lohr, K.N., & Bulik, C.M. (2007). Binge eating disorder treatment: a systematic review of randomized controlled trials. International Journal of Eating Disorders, 40, 337-348.

Bulik, C.M. & Reichborn-Kjennerud, T. (2003). Medical morbidity in binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 34, 39-46.

Bulik, C.M., Brownley, K.A., & Shapiro, J.R. (2007). Diagnosis and management of binge eating disorder. World Psychiatry, 6, 142-148.

Carter, W.P., Hudson, J.I., Lalonde, J.K., Pindyck, L., Mc Elroy, S.L., & Pope, H.G. Jr. (2003). Pharmacologic treatment of binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 34, S74-S88.

Dingemans, A.E., Bruna, M.J., & Furth, E.F. van (2002). Binge eating disorder: a review. International Journal of Obesity, 26, 299-307.

Garner, D.M., Olmsted, M.P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2, 15-34.

Hay, P. (1998). The epidemiology of eating disorder behaviors: an Australian community-based survey. International Journal of Eating Disorders, 23, 371-382.

Javaras, K.N., Pope, H.G., Lalonde, J.K., Roberts, J.L., Nillni, Y.I., Laird, N.M., Bulik, C.M., Crow, S.J., McElroy, S.L., Walsh, B.T., Tsuang, M.T., Rosenthal, N.R., & Hudson, J.I. (2008). Co-occurrence of binge eating disorder with psychiatric and medical disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 69(2), 266-273.

Mitchell, J.E. & Perderson Mussel, M. (1995). Comorbidity and binge eating disorder. Addictive Behaviours, 20(6), 725-732.

Probst, M., Vandereycken, W., Coppenolle, H. van, & Vanderlinden, J. (1995). The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: Psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 3, 133-144.

Probst, M. (1997). Body experience in eating disorders (doctoral dissertation). Leuven: Author.

Probst, M., Coppenolle, H. van, & Vandereycken W. (1997). Further experience with the Body Attitude Test. Eating & Weight Disorders, 2, 100-104.

Spitzer, R.L., Devlin, M., Walsh, B.T., Hasin, D., Wing, R., Marcus, M., Stunkard, A., Wadden, D., Yanovski, S., Agras, S., Mitchell, J., & Nonas, C. (1992). Binge eating disorder: a multisite field trial of the diagnostic criteria. International Journal of Eating Disorders, 11, 191-203.

Spitzer, R.L., Yanovski, S.Z., Wadden, T., Wing, R., Marcus, M.D., Stunkard, A., Devlin, M., Mitchell, J., Hasin, D., & Horne, R.L. (1993). Binge eating disorder: its further validation in a multisite study. International Journal of Eating Disorders, 13, 137-153.

Stunkard, A.J. (1959). Eating patterns and obesity. Psychiatric Q,, 33, 284-292.

Vanderlinden, J. (2008). Boulimie en eetbuien overwinnen in 10 stappen. Tielt: Lannoo.

Vanderlinden, J., Dalle Grave, R., Fernandez, F., Vandereycken, W., & Pieters, G. (2004). Which factors do provoke binge eating in eating disorders? Eating and Weight Disorders, 9, 300-306.

Vanderlinden, J., Dyck, R. van, Vandereycken, W., Vertommen, H., & Verkes, R.J. (1993). The Dissociation Questionnaire (DIS-Q): development and characteristics of a new self-report questionnaire. Clinical Psychology and Psychotherapy, 1(1), 21-27.

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2007a). Behandelprotocol Boulimia Nervosa. Therapeutenboek. Amsterdam: Boom.

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2007b). Behandelprotocol Boulimia Nervosa. Werkboek patiënt. Amsterdam: Boom.

Wilfley, D.E., Wilson, G.T., & Agras, W.S. (2003). The clinical significance of binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 34, 96-106.

Wilson, G.T., Grilo, G.M., & Vitousek, K.M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. American Psychologist, 62(3), 199-216.

Wonderlich, S.H., Zwaan, M. de, Mitchell, J.E., Peterson, C., & Crow, S. (2003). Psychological and dietary treatments of binge eating disorder: conceptual implications. International Journal of Eating Disorders, 34, 58-73.

Yager, J. (2008). Binge eating disorder: the search for better treatments. American Journal of Psychiatry, 165, 4-6.

Zwaan, M. de (2001). Binge eating disorder and obesity. International Journal of Obesity, 25, 51-55.

Pictogram

DT-29-2-112.pdf 503.42 KB 424 downloads

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen ...