Jaargang 28 (2008)
Nummer: 03
Artikel: 163

Pictogram

DT-28-03-163.pdf 519.83 KB 802 downloads

ACT voor intrusies ...

Samenvatting

In dit artikel wordt gedetailleerd de behandeling beschreven van een 28-jarige vrouw met dwangklachten. Zij had veel last van intrusies. Overte dwanghandelingen waren afwezig. De behandeling bestond uit Acceptance and Commitment Therapy. Het eerste deel hiervan richtte zich, middels metaforen en meditatieoefeningen, op het loslaten van pogingen de intrusies onder controle te krijgen en op het aanleren van een andere, meer accepterende houding naar de klachten toe. In het tweede deel van de behandeling stond het ondernemen van doelgerichte actie centraal: oefeningen om haar het leven te laten leiden zoals zij wilde, niet zonder klachten, maar juist met klachten. De behandeling was succesvol. Niet alleen lukte het haar om de intrusies en angsten te accepteren, ook slaagde zij erin om een leven te leiden zoals zij dat wilde. Dit zorgde er tevens voor dat haar intrusies sterk afnamen en de angst ervoor verdween.

In this article the successful treatment of a 28-year-old woman with an obsessive-compulsive disorder is described. She had many negative intrusions. Overt compulsions were absent. Treatment consisted of Acceptance and Commitment Therapy. The first part of the treatment focused on the ineffectiveness of attempts to control the intrusive thoughts and on creating a different attitude towards the obsessive thoughts and anxious feelings, using metaphors and meditation. The second part dealt with committed action, behavioral exercises that lead to a valuable life, not without intrusions and anxiety, but with intrusions and emotions. The treatment was successful. Not only did she accept her intrusive thoughts and anxious feelings, she also managed to live a valuable life. There was also a large reduction in intrusive thoughts and anxiety.

Referenties

Allsopp, M. & Williams, T. (1998). Intrusive thoughts in a non-clinical adolescent population. European Child and Adolescent Psychiatry, 5, 25-32.

Appelo, M. (2007). Op weg naar de vierde generatie gedragstherapie. Boekbespreking: Steven Hayes & Spencer Smith. Uit je hoofd, in het leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie. Directieve Therapie, 27, 135-139.

Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). SCL-90 Handleiding bij een multi-dimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Arts, W. (1999). Cognitieve therapie van obsessies; twee gevalsbeschrijvingen. Directieve Therapie, 19, 107-119.

Arts, W., Hoogduin, K., Schaap, C., & Haan, E. de (1993). Do patients suffering from obsessions alone differ from other obsessive-compulsives? Behaviour Research and Therapy, 31, 119-123.

Arts, W., Severeijns, R., Haan, E. de, Hoogduin, K., & Hoogduin, W. (1993). Motiveringstechnieken bij de ambulante behandeling van dwangstoornissen met behulp van exposure in vivo en responspreventie. Directieve Therapie, 13, 27-48.

Bach, P., & Hayes, S.C. (2002). The use of acceptance and commitment therapy to prevent rehospitalization of psychotic patients: a randomised controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1129-1139.

Block, J.A., & Wulfert, E. (2000). Acceptance and change: treating socially anxious college students with ACT or CBGT. Behavior Analyst Today, 1, 3-10.

CBO en Trimbos-Instituut (2003). Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. Utrecht: Trimbos-Instituut.

Eifert, G.H., & Forsyth, J.P. (2005). Acceptance & Commitment Therapy for Anxiety Disorders. Oakland: New Harbinger Publications.

Forman, E.M., Herbert, J.D., Moitra, E., Yeomans, P.D., & Geller, P.A. (2007). A randomized controlled effectiveness trail of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31, 772-799.

Freeston, M.H., Ladouceur, R., Gagnon, F., Thibodeau, N., Rheaume, J., Letarte, H., & Bujold, A. (1997). Cognitive behavioural treatment of obsessive thoughts: A controlled study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 405-423.

Freeston, M.H., Ladouceur, R., Thibodeau, N., & Gagnon, F. (1991). Cognitive intrusions in a non-clinical population. I. Response style, subjective experience and appraisal. Behaviour Research and Therapy, 29, 585-597.

Gaudiano, B.A., & Herbert, J.D. (2006). Acute treatment of inpatients with psychotic symptoms using acceptance and commitment therapy: pilot results. Behaviour Research and Therapy, 44, 415-437.

Goodman, W.K., Price, L.H., Rasmussen, S.A., Mazure, C., Fleischmann, R.L., Hill, C.L., Heninger, G.R., & Charney, D.S. (1989). The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. I. Development, use and reliability. Archives of General Psychiatry, 46, 1006-1011.

Hayes, S.C., Strosahl, K., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: an Experiential Approach to Behavior Change. New York: Guilford Press.

Hoogduin, C.A.L. (1986). De ambulante behandeling van dwangneurosen. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Julien, D., O’Conner, K.P., & Aardema, F. (2007). Intrusive thoughts, obsessions, and appraisals in obsessive-compulsive disorder: A critical review. Clinical Psychology Review, 27,366-383.

Kraaimaat, F.W. & Van Dam-Baggen, C.M.J. (1976). Ontwikkeling van een zelfbeoordelingslijst voor obsessief-compulsief gedrag. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 31, 201-211.

Ost, L.G. (2008). Efficacy of the third wave of behavioral therapies: a systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy,
46, 296-321.

Purdon, C. & Clark, D.A. (1993). Obsessive intrusive thoughts in non-clinical subjects. Part I. Content and relation with depressive, anxious and obsessional symptoms. Behaviour Research and Therapy, 31, 713-720.

Rachman, S. (1997). A cognitive theory of obsessions. Behaviour Research and Therapy, 35, 793-802.

Reinders, M., Hermans, M., & Arts, W. (2004). Obsessies: behandeling met cognitieve therapie. Directieve Therapie, 24, 3-21.

Salkovskis, P., Forrester, E., & Richards, C. (1998). Cognitive behavioural approach to understanding obsessional thinking. British Journal of Psychiatry, 173, 53-63.

Twohig, M.P., Hayes, S.C., & Masuda, A. (2006a). A preliminary investigation of acceptance and commitment therapy as a treatment for chronic skin picking. Behaviour Research and Therapy, 44, 1513-1522.

Twohig, M.P., Hayes, S.C., & Masuda, A. (2006b). Increasing willingness to experience obsessions: Acceptance and Commitment Therapy as a treatment for obsessive-compulsive disorder. Behavior Therapy, 37, 3-13.

Twohig, M.P., Shoenberger, D., & Hayes, S.C. (2007). A preliminary investigation of acceptance and commitment therapy as a treatment for marijuana dependence in adults. Journal of Applied Behavior Analysis, 40, 619-632.

Zettle, R.D. (2003). Acceptance and commitment therapy (ACT) vs. systematic desensitization in treatment of mathematics anxiety. Psychological Record, 53, 197-215.

Pictogram

DT-28-03-163.pdf 519.83 KB 802 downloads

ACT voor intrusies ...