Home/Nijenhuis
auteur avatar

Ellert Nijenhuis (Profiel bewerken)

Drs.E.R.S. Nijenhuis, psycholoog/psychotherapeut, is werkzaam bij het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Drenthe te Assen en het Cats-Polm Instituut voor onderzoek naar chronische traumatisering.

Artikelen van deze auteur

Somatoforme dissociatie (18-2-104)

Dit artikel is een bewerking van: E.R.S. Nijenhuis en O. van der Hart (1998a), Somatoform dissociation: A Janetian perspective. In J.M. Goodwin en R. Attias (red.), Splintered reflections: Images of the body in trauma. New York: Basic Books. In [...]

Somatoforme dissociatie (18-2-104)2018-09-10T14:19:32+00:00

Herinneringen aan traumatische ervaringen (18-2-134)

In de discussie over herinneringen aan traumatische ervaringen staan twee geheugenfenomenen centraal, te weten traumatische herinneringen en dissociatieve amnesie. Deze verschijnselen worden vaak beschreven als dissociatieve geheugenproblemen. In dit artikel wordt allereerst nagegaan in hoeverre geheugenmechanismen zoals [...]

Herinneringen aan traumatische ervaringen (18-2-134)2018-09-10T14:19:32+00:00
Go to Top