Cognitieve bias modificatie technieken bij posttraumatische stressstoornis (33-2-10)

Dit artikel geeft een overzicht van de cognitieve vertekeningen die kenmerkend zijn voor PTSS, namelijk vertekeningen in de aandacht, interpretatie en het geheugen. Vervolgens wordt empirisch onderzoek naar deze drie vertekeningen behandeld en wordt beschreven op welke [...]