Kant-en-klaar (24-4-338)

Keijsers, G.P.J., Hoogduin, C.A.L., & Minnen, A. van (red.) (2004). Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, deel I en II. Tweede, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 384 en 366 blz.; per deel € 32,50 (gebonden € [...]