Follow-up na CGT bij burn-out (26-2-142)

Dit artikel gaat in op burn-out als een populaire, maar niet officieel erkende diagnose voor werkgerelateerde, psychische problematiek. Centraal staan de vragen: hoe is burn-out te behandelen, en: blijven klachtenreductie en werkhervatting ook op termijn bestaan? We [...]