Een patiënt met een paniekstoornis, mogelijk als gevolg van een congenitale hartafwijking (12-3-315)

In dit artikel wordt een patiënt besproken met klachten die passen bij de psychiatrische diagnose van paniekstoornis met agorafobie. Deze patiënt ervaarde bij perioden een onregelmatige hartslag. Routinelaboratoriumonderzoek van bloed en urine en een ECG leverde geen [...]