Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)

In de onlangs bij ons bezorgde aflevering van Dth viel ons bij lezing van de enquĂȘteresultaten naar aanleiding van het lustrumcongres op dat twee respondenten door u in het zonnetje worden gezet, twee negatief reagerende respondenten nog wel! Een [...]