Traumaopvang (24-4-295)

samenvatting Mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, hebben een gerede kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Deze kennis vormt de aanleiding voor het aanbieden van preventieve traumaopvang na een dergelijke gebeurtenis. Een populaire interventie is [...]