Cognitieve training bij depressie (33-2-7)

De effectiviteit van bestaande psychologische en farmacologische behandelingen voor depressieve stoornissen laten in algemene zin nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering, aangezien er sprake is van frequente non-respons op behandeling en terugkeer van depressie na initieel [...]