Home

Directieve therapie is een tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat.

In het tijdschrift komen daarom verschillende benaderingen en stijlen aan de orde. Zo verschijnen er gedragstherapeutische bijdragen, maar ook anders georiënteerde bijdragen; gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte benaderingen; onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat ook boekbesprekingen en korte bijdragen zoals columns, signalementen en klassiekers.

Directieve therapie verschijnt viermaal per jaar.

In dit nummer

Na een stevig themanummer over obesitas is het nu weer tijd voor een reguliere uitgave. Het nieuwste nummer van Dth opent met een casusbeschrijving van Janneke Ferwerda en Mark van der Gaag: een traumabehandeling van een man met ptss en auditief-verbale hallucinaties. Zonder allerlei stabiliserende technieken vooraf wordt emdr toegepast, waar er in de klinische praktijk vaak voor wordt gekozen om de ptss niet te behandelen uit angst de psychotische klachten te verergeren. Deze casus laat zien dat van dat laatste geen sprake hoeft te zijn. Sterker nog: naast de ptss-klachten verdwijnen ook de auditieve hallucinaties.

Richard Vuijk berichtte zet een directief-therapeutisch perspectief op een adhd-behandeling uiteen. Een alternatief wanneer een effectieve behandeling met medicatie of cognitieve gedragstherapie niet tot de mogelijkheden behoort, met veel aandacht voor het op constructieve wijze bejegenen van de cliënt. Daar houden directief therapeuten van.

Wiebren Markus, Cindy de Kruijk, Gerdien de Weert-van Oene, Eni Becker en Cor de Jong breken een lans voor geïntegreerd behandelen van patiënten die naast hun verslaving ook last hebben van een ptss. Hun boodschap is om niet te wachten met het behandelen van de ptss bij deze groep patiënten totdat ze van hun verslaving af zijn. Ze moedigen u als lezer aan met deze patientenpopulatie net zo doordacht en doortastend als zij te werk te gaan.

Marc Verbraak, Willemien Dijkgraaf-Hartland, Carien Brals en Maarten van Dijk stellen in hun bijdrage de veronderstelling aan de kaak dat het behandelresultaat van patiënten met comorbide persoonlijkheidsproblematiek gemedieerd wordt door interactieproblemen. Zij vinden geen ondersteuning voor deze veronderstelling. Bij interactieproblemen wordt te makkelijk naar de cliënt gekeken. Maar naar onszelf kijken kan ook geen kwaad. Interactie komt immers van minimaal twee kanten.

Mark van der Gaag vraagt zich in een column over de nieuwe dsm-5 af of dit de laatste dsm gaat zijn. Wat betreft Mark wordt het tijd voor echt iets nieuws en is dit dus de laatste versie van de dsm. Ik ben benieuwd wat u als lezer hiervan vindt. Misschien reden voor wat commentaar?

Het derde nummer van dit jaar besluit met een drietal boekbesprekingen. Gerard Lohuis geeft zijn mening over het boek Transgenderzorg, Tom Kuipers over Teamleiderschap als ambacht en Frank Kortmann over Levensverhalen en psychotrauma. Tot slot dank ik, mede namens de rest van de redactie, Eni Becker voor haar werk binnen de redactie. Eni heeft besloten ons te gaan verlaten. Dat vinden we jammer, maar we begrijpen het: druk, druk, druk. U kent dat wel.

Marc Verbraak
Hoofdredacteur

Abonnementen

Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten):

Combinatieabonnement tijdschrift + online: € 119,50


Bekijk onze Abonnementen »

Adverteren

Directieve therapie heeft een oplage van ca. 550. Tot de abonnees horen diverse groepen professionals, van zelfstandige eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten tot psychiatrische instellingen en landelijke ggz-instellingen.


Wilt u adverteren in Dth? Lees verder »