Home

Directieve therapie is een tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat.

In het tijdschrift komen daarom verschillende benaderingen en stijlen aan de orde. Zo verschijnen er gedragstherapeutische bijdragen, maar ook anders georiënteerde bijdragen; gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte benaderingen; onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat ook boekbesprekingen en korte bijdragen zoals columns, signalementen en klassiekers.

Directieve therapie verschijnt viermaal per jaar.

In dit nummer

Wanneer je veertig jaar geleden in een zwembad kwam, zag je louter ‘magere’ mensen. Overigens noemde niemand dat mager. Tegenwoordig zie je bij een bezoek aan het zwembad vele mensen die een goed gevuld lijf bezitten. Daarbij moet je bedenken dat de mensen met een echt ernstig overgewicht het zwembad meestal mijden of op speciale uren naar het zwembad gaan. In een notendop geeft dat weer wat er de laatste decennia gebeurd is: het aantal mensen met overgewicht is fors gestegen. Tijd voor een Dth-themanummer geheel gewijd aan obesitas.

Het is wijd en zijd bekend dat obesitas ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Is overgewicht een louter fysiek probleem dat opgelost moet worden door medisch-technische ingrepen? Of ligt er binnen de ggz ook een taak wanneer er sprake is van overgewicht? Over die vraag buigen Daansen en van der Heijden zich in hun artikel ‘Complexe obesitas tussen psychologie en geneeskunde’.

Jong geleerd is oud gedaan. Dikke kinderen worden dikke volwassenen, tenminste, als er niets aan gedaan wordt. Moens en Braet trekken daaruit een logische conclusie: ‘Dit betekent dat een deskundige interventie op jonge leeftijd meer dan aangewezen is.’ Een lezenswaardig artikel over de theorie en praktijk van de hulp aan dikke kinderen: degelijk, met onderzoek en feiten onderbouwd en met oog voor nieuwe ontwikkelingen.

Operatieve ingrepen zijn niet weg te denken uit de behandeling van ernstig overgewicht, ook wel ‘morbide obesitas’ genoemd. De term ‘morbide’ zegt al genoeg over de ernst van de gevolgen van deze vorm van overgewicht. Wat die gevolgen zijn, kun u nalezen in het artikel van Janssen en haar collega’s onder de titel ‘Operatieve behandeling van morbide obesitas’. Het artikel zet helder uiteen welke operatieve mogelijkheden er zijn bij morbide obesitas, ‘bariatrische chirurgie’ genoemd.

Van den Berg en haar collega’s schreven een artikel over de vraag: ‘Groepstherapie voor obesitas: Maakt het vooruitzicht van een operatie verschil?’ Zij behandelden twee groepen patiënten met overgewicht: de ene groep zou na afloop geopereerd worden en de andere groep had geen wens tot een operatie. Na afloop van de groepstherapie vonden zij enige verschillen op het gebied van lichaamsbeeld en ook het uitzicht op een operatie maakte verschil.

Ter afsluiting bespreekt Broersma een update van een boek van Ellis en Appelo bespreekt drie boeken over mindfulness en probeert het kaf van het koren te scheiden. Sommig kaf is zo erg dat hij dat niet mindful kan accepteren.
Wij wensen u veel leesplezier toe in dit wederom informatieve nummer, waarvoor de redactie dank verschuldigd is aan Peter Daansen voor zijn bereidheid de auteurs te bewegen een bijdrage te leveren aan dit themanummer.

Michel Reinders
Redacteur

Colin van der Heiden
Adjunct-hoofdredacteur

Abonnementen

Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten):

Combinatieabonnement tijdschrift + online: € 119,50


Bekijk onze Abonnementen »

Adverteren

Directieve therapie heeft een oplage van ca. 550. Tot de abonnees horen diverse groepen professionals, van zelfstandige eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten tot psychiatrische instellingen en landelijke ggz-instellingen.


Wilt u adverteren in Dth? Lees verder »