Home

Directieve therapie is een tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat.

In het tijdschrift komen daarom verschillende benaderingen en stijlen aan de orde. Zo verschijnen er gedragstherapeutische bijdragen, maar ook anders georiënteerde bijdragen; gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte benaderingen; onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat ook boekbesprekingen en korte bijdragen zoals columns, signalementen en klassiekers.

Directieve therapie verschijnt viermaal per jaar.

In dit nummer

Heel langzaam begint het stof neer te dalen dat de invoering van de basis-ggz teweeg heeft gebracht. Ongemerkt is er meer overhoop gehaald dan misschien werd gedacht of verwacht: de basis-ggz biedt voldoende stof tot discussie en nadenken. Zo ook dit eerste nummer van Dth in 2014. Interessante stof met een keur aan afwisselende bijdragen.

Matty Geurink en Erik ten Broeke beginnen deze Dth-aflevering met de beschrijving van een patiënt met schizofrenie die behandeld werd met EMDR. Op dit moment loopt in Nederland een groot onderzoek naar EMDR en psychotische stoornissen. Sneak previews en andere geruchten doen vermoeden dat dit onderzoek, in de lijn van de gevalsbeschrijving van Geurink en ten Broeke, interessante uitkomsten gaat opleveren.

Liesbeth Boezen-Hilberdink, Pauline Janse, Maarten van Dijk en Marc Verbraak deden onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). Bieden deze twee instrumenten een betrouwbare en valide manier voor de therapeut om de voortgang en de koers in de behandeling te volgen? En, voldoen ze aan de verwachting? Lees het zelf maar!

Kees Korrelboom beschrijft op beeldende wijze hoe hij patiënten ‘verleidt’ tot het toepassen van imaginatie. Vooral de opmerking dat imaginatie in de behandeling bij een psychotherapeut even gewoon is als je mouw opstropen, of je hemd of zelfs je broek uittrekken tijdens een onderzoek bij de huisarts, is er een die blijft hangen.

In de rubriek Kort en Bondig treft u dit keer een korte samenvatting en bespreking van het proefschrift van Arno van Dam, over cognitieve beperkingen van burn-outpatiënten.

Kees Hoogduin vraagt zich in een column over de multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis af of deze wel deugt. Columns mogen prikkelend zijn, nietwaar.

Hidde Kuiper kon de verleiding niet weerstaan om te reageren op een eerdere column van Colin van der Heiden over goeroes. Dat kan Colin dan vervolgens niet over zijn kant laten gaan. Volgens mij loopt het goed af tussen beide heren.

We sluiten dit nummer af met een viertal boekbesprekingen. Ik zou zeggen, ga het allemaal lezen! En beleef, in deze tumultueuze tijden, veel plezier aan uw inhoudelijk nog steeds niet zo stoffige vak.

Marc Verbraak - Hoofdredacteur

Abonnementen

Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten):

Combinatieabonnement tijdschrift + online: € 119,50


Bekijk onze Abonnementen »

Adverteren

Directieve therapie heeft een oplage van ca. 550. Tot de abonnees horen diverse groepen professionals, van zelfstandige eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten tot psychiatrische instellingen en landelijke ggz-instellingen.


Wilt u adverteren in Dth? Lees verder »