Home

Directieve therapie is een tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat.

In het tijdschrift komen daarom verschillende benaderingen en stijlen aan de orde. Zo verschijnen er gedragstherapeutische bijdragen, maar ook anders georiënteerde bijdragen; gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte benaderingen; onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat ook boekbesprekingen en korte bijdragen zoals columns, signalementen en klassiekers.

Directieve therapie verschijnt viermaal per jaar.

In dit nummer

Het laatste nummer van 2014 opent met een bijdrage over een interessant fenomeen dat we wel zouden kunnen kennen van Alice in Wonderland. Het gaat over perceptievervormingen, beschreven en uitgelegd door Kees Hoogduin, Sandra Went en Cees Kan. De cliënten die het treft, schrikken er vaak van als ze er last van krijgen. Ze weten niet wat hen overkomt. Het blijkt dat dit fenomeen meestal samenhangt met migraine. Maar niet altijd. Spannend? Een sprookje?

De volgende bijdrage blijft in de sfeer van de perceptie. Jessica Alleva, Ghislaine Schyns en Carolien Martijn schrijven over het positief lichaamsbeeld. Ze onderbouwen de veronderstelling dat het noodzakelijk is om het positief lichaamsbeeld te verbeteren — en niet alleen het negatief lichaamsbeeld te verminderen — om een gezond lichaamsbeeld te realiseren. Daarna geven ze suggesties hoe het positief zelfbeeld verbeterd kan worden.

In het vorige nummer stond een kritische column van Mark van der Gaag over de nieuwe DSM-5. Hij vroeg zich af of dit nu maar niet de laatste dsm zou moeten zijn. Het artikel in dit nummer van de hand van Ed Berretty, Colin van der Heiden, Wijbrand Hoek en Joop de Jong is niet echt een commentaar op van der Gaag, maar zet, na een introductie van hoe de veranderingen binnen de DSM-5 tot stand zijn gekomen, wel op een rij wat er nu, ten aanzien van de angststoornissen, precies veranderd is in de DSM-5. Binnen de drie in dit artikel besproken categorieën blijken de aanpassingen relatief klein.

Dat laatste is plezierig voor de auteurs van de volgende bijdrage. Maarten van Dijk, geholpen door Marc Verbraak, Desiree Ooster- baan en Ton van Balkom, vertelt over zijn noeste arbeid om meer te weten te komen over de toepasbaarheid en effectiviteit in de dagelijkse klinische praktijk van de multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen zoals we die sinds 2003 in Nederland kennen. Deze richtlijn is nog steeds actueel, want tussentijds waar nodig aangepast. En hij gaat nog steeds over de angststoornissen zoals we die in de dsm-5 tegenkomen. Hij blijkt de moeite van het opstellen en implementeren in de praktijk waard. Systematische toepassing ervan lijkt de kwaliteit van de zorg toch echt te kunnen verbeteren.

Na zoveel verantwoord wetenschappelijk onderzoek is het tijd voor enige overpeinzingen. Kees Hoogduin bijt de spits af met Luis Suarez. In zijn notitie geeft hij voorbeelden van nare en rare gewoonten, onder andere van deze voetballer, en wat er wel en niet aan te doen is. Daarna volgt Kees Korrelboom, hij laat zien hoe er werk gemaakt zou kunnen worden van doelgericht behandelen in de ggz. Structuur volgt inhoud, en niet andersom.

Tot slot geeft Steven Meijer zijn mening over Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderline stoornis van Rosanne de Bruin, Agaath Koudstaal en Nicole Muller. Ga het allemaal lezen en beleef veel plezier, maar ook nieuwe inzichten aan de bijdragen in dit nummer.

Marc Verbraak
Hoofdredacteur

Abonnementen

Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten):

Combinatieabonnement tijdschrift + online: € 119,50


Bekijk onze Abonnementen »

Adverteren

Directieve therapie heeft een oplage van ca. 500. Tot de abonnees horen diverse groepen professionals, van zelfstandige eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten tot psychiatrische instellingen en landelijke ggz-instellingen.


Wilt u adverteren in Dth? Lees verder »