Kees Korrelboom schrijft over de transdiagnostische benadering. In deze voorpublicatie zet Kees de diagnosespecifieke benadering ter indicering van een behandeling af tegen de transdiagnostische benadering. In de diagnosespecifieke benadering is een steeds terugkerend probleem hoe om te gaan met comorbiditeit, en de transdiagnostische benadering zou hierop althans deels een antwoord kunnen formuleren. Kees maakt mede aan de hand van veel voorbeelden duidelijk hoe de ene benadering de andere niet uitsluit, maar dat ze deels naast elkaar gebruikt en toegepast kunnen worden. De transdiagnostische werkwijze komt op verschillende niveaus al veel meer terug in de alledaagse praktijk dan gedacht. Niet alles uit de transdiagnostische benadering is nieuw en nog in ontwikkeling. Maar het is zeker ook niet zo dat het alleen maar oud is. Het stuk geeft een mooi overzicht van wat de transdiagnostische benadering behelst en voor ons in de toekomst in petto heeft.

Marisol Neijenhuis, Rianne de Kleine, Gert-Jan Hendriks, Pauline Jacobs en Agnes van Minnendoen verslag van een onderzoek naar de relatie tussen het vermogen tot een onvoorwaardelijk vriendelijke, zelfgerichte houding, ofwel zelfcompassie, en de ernst van een PTSS. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van comorbide depressieve klachten een niet te onderschatten rol speelt in de relatie tussen zelfcompassie en de ernst van de PTSS.

Pauline Jacobs, Lotte Hendriks, Rianne de Kleine, Marisol Neijenhuis, Mike Rinck en Agnes van Minnen beschrijven een onderzoek naar de relatie tussen zelfwaardering en PTSS. Zij vonden een samenhang tussen lage expliciete zelfwaardering en een hoge ernst van de PTSS, maar tegen de verwachting in geen samenhang tussen impliciete zelfwaardering en PTSS. Over hoe dat kan laten ze, zoals het onderzoekers betaamt, hun gedachten gaan. Tegelijkertijd hebben ze ook een paar suggesties voor de praktijk over wel of geen aandacht besteden aan zelfwaardering in de behandeling van PTSS.

Joanneke van der Nagel, Louise Kemna, Cas Barendregt en Elske Wits onderzochten het gebruik van een handreiking voor professionals, gericht op het tijdig kunnen herkennen van problematisch gebruik door mensen met lichte verstandelijke beperkingen, het aanpassen van de intakeprocedure in de verslavingszorg en het verbeteren van de samenwerking tussen verslavingszorg en VG-zorg. Er valt met enige aanpassing het nodige voor deze doelgroep te bereiken. Een en ander van de voorgestelde aanpassingen zou ook door de algemene ggz overgenomen kunnen worden.

Kees Korrelboom en Marc Verbraak laten, hoewel ze de ontwikkeling van zorgstandaarden een bijzonder warm hart toedragen, een kritisch geluid horen over de Zorgstandaard Angststoornissen in hun notitie. Ze vragen zich openlijk af of deze zorgstandaard niet wat doorgeslagen is in het incorporeren van het patiëntperspectief. En zo tot een inzet en opzet van zorg voor patiënten met angststoornissen leidt waar het merendeel van deze patiënten helemaal niet op zit te wachten — nog even los van de wetenschappelijkheid van deze aanbevelingen.

Het nummer wordt afgesloten met een boekrecensie. Tom Kuipers geeft zijn mening over Van de straat: De straatcultuur van jongeren ontrafeld van de hand van Frank van Strijen.