Eind november 2017 heeft de volgende brief de uitgeverij verlaten:

 

L.S.,

 

U heeft een abonnement op kwartaalschrift Directieve therapie (Dth) dat wordt uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam. Het aantal abonnees van Dth loopt al jaren gestaag terug en is inmiddels zo bescheiden dat het economisch niet langer haalbaar is Dth uit te brengen.

Tot onze grote spijt moeten we u daarom meedelen dat Dth met ingang van 2018 ophoudt te verschijnen. In goed overleg met de redactie is besloten dat nummer 4 van 2017 het laatste nummer zal zijn, dit verschijnt medio december. Het online archief zal tot 1 juli 2018 te raadplegen zijn.

We hechten eraan te benadrukken dat er geen enkel verband bestaat tussen deze beslissing en onze inhoudelijke appreciatie van Dth. We willen u als trouwe lezer hartelijk danken en hopen dat u Dth met plezier heeft gelezen.

 

Met vriendelijke groet,
                       
Arjen Groenink
Uitgever Boom Psychologie en Psychiatrie