De kern van de benadering van de positieve psychologie is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten, en dat de therapie zich niet (uitsluitend) moet richten op de vermindering van klachten, maar vooral op het bevorderen van gezondheid. Een psychisch gezond leven is meer dan een leven zonder klachten.

Het eerste artikel in dit nummer is geschreven door Fredrike Bannink. Het artikel geeft de context weer van de positieve psychologie en beschrijft de toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg (zie ook het gratis artikel). Bannink beschrijft de sterkekantenbenadering en benadrukt het belang van welbevinden. Er zijn diverse oefeningen, onderzocht en wel, die het welbevinden bevorderen. Het is niet al te ingewikkeld om deze oefeningen toe te passen en ze lenen zich uitstekend voor toepassing online, zoals blijkt uit het volgende artikel, van de hand van Linda Bolier, Odile Smeets, Merel Haverman en Agnes van der Poel. Hoewel de kwaliteit van het onderzoek verbeterd kan worden, is er toenemend bewijs dat online positiefpsychologische interventies kunnen bijdragen aan het verhogen van welbevinden en aan het verminderen van depressieve klachten.

Helaas ervaren veel kinderen dramatische gebeurtenissen in hun jeugd, maar dat leidt niet bij iedereen tot problemen. Sommige kinderen hebben de veerkracht om problemen te overwinnen. Eva Kuiper en Frederike Bannink bespreken hoe veerkracht en de groeimindset gebruikt kunnen worden om kinderen te helpen tegenslagen te overwinnen.

Ernst Bohlmeijer, Lieke Christenhusz, Laura Huning en Peter Meulenbeek beschrijven een protocol van acht sessies waarin de welbevindentherapie wordt toegepast. Zij gaan tevens in op de achtergronden van hun protocol. Het protocol van de welbevindentherapie wordt momenteel toegepast als aanvulling op de behandeling van depressie.

Inmiddels vindt het nodige onderzoek plaats om het gedachtegoed van de positieve psychologie een steviger basis te geven. In de rubriek ‘Kort en bondig’ rapporteren Hester Trompetter, Elian de Kleine en Ernst Bohlmeijer over een onderzoek naar de rol van zelfcompassie in de positieve geestelijke gezondheidszorg. Een milde houding ten opzichte van zichzelf lijkt een belangrijke beschermende factor te zijn tegen psychische klachten.

Het nummer sluit af met een aantal boekbesprekingen van boeken die voor het merendeel aansluiten bij de positieve psychologie.