Home/Artikelen/Jaargang 31 (2011)

Reactie (31-1-32)

Lange tijd heeft EMDR in de fase verkeerd van een ‘wonderbaarlijke therapie op zoek naar een verklaring’. Deze verklaring lijkt nu gevonden. De werkgeheugenhypothese heeft het met glans ‘gewonnen’ van andere hypotheses om de effectiviteit van EMDR te verklaren. [...]

Reactie (31-1-32)2018-09-10T14:20:00+00:00

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten (31-3-259)

Een eerder uitgevoerde ongecontroleerde studie liet een groot positief effect (gemiddelde d > 1.0) zien van een online behandeling van getraumatiseerde, seksueel misbruikte adolescenten. Echter, in het betreffende onderzoek had het overgrote deel van de potentiële deelnemers (90 %) [...]

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten (31-3-259)2018-09-10T14:20:01+00:00

ROM in de ggz (31-4-6)

De implementatie van het gebruik van instrumenten om het effect van behandelingen te meten, en om systematische dataverzameling en benchmarking mogelijk te maken in de geestelijke gezondheidszorg, verloopt moeizaam. Professor Willem van Tilburg geeft in het voorwoord van Praktijkboek [...]

ROM in de ggz (31-4-6)2018-09-10T14:20:01+00:00

Protocollaire behandeling van problematisch alcoholgebruik (31-1-43)

Dit artikel vormt een hoofdstuk uit het in november 2011 te verschijnen boek Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, onder redactie van Ger Keijsers, Agnes van Minnen en Kees Hoogduin. Alcoholproblematiek vormt, samen met angststoornissen en [...]

Protocollaire behandeling van problematisch alcoholgebruik (31-1-43)2018-09-10T14:20:00+00:00

Alcoholafhankelijkheid: een inadequate copingstrategie? (31-3-280)

Hoewel cognitieve gedragstherapie (cgt) een effectieve behandelmethodiek voor verandering van problematisch alcoholgebruik is, is het nog onduidelijk hoe cgt haar effectiviteit bereikt. Gebaseerd op nieuwe bevindingen uit neurobiologisch onderzoek is men de laatste jaren verslaving steeds meer gaan zien [...]

Alcoholafhankelijkheid: een inadequate copingstrategie? (31-3-280)2018-09-10T14:20:01+00:00

Was al het werk de moeite waard? (31-4-7)

In 2003 hebben Mueser, Noordsy, Drake en Fox een boek over geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose geschreven. Een lijvig werk dat vooral de bedoeling had om het heen en weer sturen van patiënten tussen verslavingszorg en psychiatrie te voorkomen. [...]

Was al het werk de moeite waard? (31-4-7)2018-09-10T14:20:02+00:00

Hoe het komt dat EMDR werkt (31-1-5)

Eye Movement and Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling van traumasymptomen en de positieve effecten worden teruggevonden in het laboratorium, onder goed gecontroleerde omstandigheden. Dat biedt de mogelijkheid om na te gaan hoe EMDR werkt. Er [...]

Hoe het komt dat EMDR werkt (31-1-5)2018-09-10T14:20:00+00:00

Slapen en nachtmerries (31-3-299)

Nachtmerries en slaapproblemen komen veel voor bij cliënten met traumagerelateerde problematiek zoals de posttraumatische stressstoornis (ptss). De klachten worden vaak gezien als secundair aan de ptss, en traumabehandeling is meestal niet specifiek hierop gericht, terwijl deze klachten ook na [...]

Slapen en nachtmerries (31-3-299)2018-09-10T14:20:01+00:00

Praat jij over seks met je cliënten? (31-1-82)

Dit artikel is bedoeld om therapeuten meer bewustzijn te geven voor het omgaan met seksuele gevoelens binnen en buiten de therapieruimte. De auteur vraagt de lezer eigen waarden en normen omtrent seks te onderzoeken en geeft een [...]

Praat jij over seks met je cliënten? (31-1-82)2018-09-10T14:20:00+00:00

Ere wie ere toekomt: Albert Willem van Renterghem (31-3-322)

Referenties Brinkgreve, C. (1984). Psychoanalyse in Nederland: Een vestigingsstrijd. Amsterdam: Arbeiderspers. Bulhof, I. N. (1983). Freud en Nederland: De interpretatie en invloed van zijn ideeën. Baarn: Ambo. Gilson, F. (2011). Gilles de la Tourette: de geschiedenis van de [...]

Ere wie ere toekomt: Albert Willem van Renterghem (31-3-322)2018-09-10T14:20:01+00:00
Go to Top